News

img-news

Site visit calendar

November

December 2020

January
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
1 December, 2020

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym;

na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku geodezja i kartografia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Toruniu-Bydgoszczy;

2 December, 2020

na kierunku geodezja i kartografia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie w Białystoku;

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

na kierunku kryminologia stosowana prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Toruniu-Bydgoszczy;

3 December, 2020

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie w Białystoku;

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie;

na kierunku kryminologia stosowana prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód prowadzonym przez Uniwersytecie Gdański;

4 December, 2020

na kierunku kryminologia prowadzonym w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie;

na kierunku administracja prowadzonym w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach;

na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód prowadzonym przez Uniwersytecie Gdański;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi – Wydział Zamiejscowy Warszawa;

na kierunku położnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku;

5 December, 2020

na kierunku ekonomia prowadzonym w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi – Wydział Zamiejscowy Warszawa;

na kierunku położnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku;

na kierunku kryminologia prowadzonym w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie;

na kierunku administracja prowadzonym w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;

6 December, 2020

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Staropolskiej Wyższej Szkole – Filia w Myślenicach;

7 December, 2020

na kierunku ekonomia prowadzonym w Staropolskiej Wyższej Szkole – Filia w Myślenicach;

na kierunku aktorstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku biotechnologia medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

na kierunku fizjoterapia prowadzony w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;

8 December, 2020

na kierunku biotechnologia medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

na kierunku fizjoterapia prowadzony w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku aktorstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi;

na kierunku biogospodarka prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile;

na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym w Politechnice Opolskiej;

na kierunku informatyka prowadzonym w Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

9 December, 2020

na kierunku biogospodarka prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

na kierunku psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu;

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile;

na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym w Politechnice Opolskiej;

na kierunku informatyka prowadzonym w Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu;

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

10 December, 2020

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu;

na kierunku archeologia prowadzonym w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Politechnice Opolskiej;

na kierunku matematyka prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki;

na kierunku geologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

11 December, 2020

na kierunku pedagogika prowadzonym w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku -Wydział Pedagogiczny Filia w Iławie;

na kierunku psychologia w biznesie prowadzonym w Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku archeologia prowadzonym w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Politechnice Opolskiej;

na kierunku matematyka prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki;

na kierunku geologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

12 December, 2020

na kierunku ekonomia prowadzonym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie;

13 December, 2020

na kierunku ekonomia prowadzonym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;

14 December, 2020

na kierunku architektura wnętrz prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu;

na kierunku informatyka i ekonometria prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;

na kierunku chemia prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

na kierunku coaching medyczny prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym;

15 December, 2020

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym;

na kierunku gastronomia-sztuka kulinarna prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

na kierunku architektura wnętrz prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu;

na kierunku informatyka i ekonometria prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;

na kierunku mechanika i projektowanie maszyn prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku chemia prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;

na kierunku coaching medyczny prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

16 December, 2020

na kierunku mechanika i projektowanie maszyn prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku;

na kierunku gastronomia-sztuka kulinarna prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

17 December, 2020

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku;

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Uczelni Jańskiego w Łomży;

18 December, 2020

na kierunku administracja prowadzonym w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego -Wydział Zamiejscowy w Żorach;

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica na Wydziale Pedagogicznym – Filia w Wyszkowie;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego;

19 December, 2020

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego;

na kierunku administracja prowadzonym w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego -Wydział Zamiejscowy w Żorach;

20 December, 2020

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach;

Wydarzenia dla 21 December
No Events
Wydarzenia dla 22 December
No Events
Wydarzenia dla 23 December
No Events
Wydarzenia dla 24 December
No Events
Wydarzenia dla 25 December
No Events
Wydarzenia dla 26 December
No Events
Wydarzenia dla 27 December
No Events
Wydarzenia dla 28 December
No Events
Wydarzenia dla 29 December
No Events
Wydarzenia dla 30 December
No Events
Wydarzenia dla 31 December
No Events

People

People

Żurawia 32/34 st.,

00–515 Warsaw, Poland 

International cooperation

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo European Consortium for Accreditation
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education
logo International Network for Quality Assurance Agencies

National cooperation