News

img-news

Site visit calendar

April

May 2021

June
1 May, 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-4 maja Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

2 May, 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-4 maja Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

3 May, 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-4 maja Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

4 May, 2021

in the field of physical education at the Jan Amos Komeński University of Applied Sciences in Leszno;

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-4 maja Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będzie obsługiwało interesantów.

in the field of biology at the Uviversity of Opole;

in the field of construction at the University of Technology in Poznań;

5 May, 2021

in the field of construction at the University of Technology in Poznań;

in the field of physical education at the Jan Amos Komeński University of Applied Sciences in Leszno;

in the field of environmental engineering at the President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz;

in the field of geophysics at the AGH University of Science and Technology in Cracow;

in the field of biology at the Uviversity of Opole;

6 May, 2021

in the field of international relation  at the Collegium Civitas in Warsaw;

in the field of environmental engineering at the President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz;

in the field of geophysics at the AGH University of Science and Technology in Cracow;

7 May, 2021

in the field of international relation  at the Collegium Civitas in Warsaw;

in the field of public health at the Biała Podlaska and Pope John Paul II State School of Higher Education;

in the field of economics at The Wrocław University of Economics and Business;

in the field of food technology and human nutrition at the University of Rzeszów;

8 May, 2021

in the field of food technology and human nutrition at the University of Rzeszów;

in the field of management at the Warsaw School of Information Technology in Warsaw;

in the field of public health at the Biała Podlaska and Pope John Paul II State School of Higher Education;

in the field of economics at The Wrocław University of Economics and Business;

9 May, 2021

in the field of management at the Warsaw School of Information Technology in Warsaw;

10 May, 2021

in the field of matematics at the State School of Higher Education in Chełm;

in the field od chemical and process engineering at the Tadeusz Kościuszko University of Technology in Cracow;

11 May, 2021

in the field od chemical and process engineering at the Tadeusz Kościuszko University of Technology in Cracow;

na kierunku weterynaria prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

in the field of landscaping at the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz;

in the field of matematics at the State School of Higher Education in Chełm;

12 May, 2021

in the field of landscaping at the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz;

na kierunku weterynaria prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

in the field of vocalism at The Chopin University of Music in Warsaw;

in the field of human nutrition and dietitian at the Jan Długosz University in Częstochowa;

13 May, 2021

in the field of philology at the University of Applied Sciences in Tarnow;

in the field of physiotherapy at the Gdansk University of Physical Education and Sport;

in the field of vocalism at The Chopin University of Music in Warsaw;

in the field of human nutrition and dietitian at the Jan Długosz University in Częstochowa;

in the field of geography at The Maria Curie-Skłodowska University in Lublin;

in the field of agriculture at The UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz;

in the field of mechatronics at the Military University of Technology in Warsaw;

14 May, 2021

in the field of dietetics at the Jan Długosz University in Częstochowa;

in the field of dietetics at the Higher School of Strategic Planning in Dąbrowa Górnicza;

in the field of geography at The Maria Curie-Skłodowska University in Lublin;

in the field of agriculture at The UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz;

in the field of mechatronics at the Military University of Technology in Warsaw;

in the field of philology at the University of Applied Sciences in Tarnow;

in the field of physiotherapy at the Gdansk University of Physical Education and Sport;

in the field of obsterics at the Medical University of Gdańsk;

in the field of managment at The Academy of Management and Administration in Opole;

in the field of internal security at The Helena Chodkowska University of Technology and Economics;

15 May, 2021

in the field of internal security at The Helena Chodkowska University of Technology and Economics;

in the field of dietetics at the Jan Długosz University in Częstochowa;

in the field of managment at The Małopolska School of Economics in Tarnów;

in the field of obsterics at the Medical University of Gdańsk;

in the field of managment at The Academy of Management and Administration in Opole;

16 May, 2021

in the field of managment at The Małopolska School of Economics in Tarnów;

17 May, 2021

in the field of graphics at the Art Academy in Szczecin;

in the field of education at the Adam Mickiewicz University in Poznań;

in the field of transport at The University Collage of Entreprise and Administration in Lublin;

in the field of chemical technology at the Ignacy Łukasiewicz Technical University in Rzeszów;

18 May, 2021

in the field of informatics at the the State Higher School of Technology and Economics in Jarosław;

in the field of philosophical coaching and consulting at the University of Zielona Góra;

in the field of theology at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw;

in the field of education at the Adam Mickiewicz University in Poznań;

in the field of transport at The University Collage of Entreprise and Administration in Lublin;

in the field of chemical technology at the Ignacy Łukasiewicz Technical University in Rzeszów;

in the field of graphics at the Art Academy in Szczecin;

in the field of polish philology at the The University of Humanities and Economics in Lodz;

in the field of administration at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz;

in the field of administration at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn;

19 May, 2021

in the field of administration at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz;

in the field of administration at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn;

in the field of informatics at the the State Higher School of Technology and Economics in Jarosław;

in the field of philosophical coaching and consulting at the University of Zielona Góra;

in the field of theology at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw;

in the field of special education at the Adam Mickiewicz University in Poznań;

in the field of iberistics at the University of Gdańsk;

in the field of polish philology at the The University of Humanities and Economics in Lodz;

20 May, 2021

in the field of construction at the Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology;

in the field of sinology at the University of Gdańsk;

in the field of special education at the Adam Mickiewicz University in Poznań;

in the field of iberistics at the University of Gdańsk;

in the field of geotourism at the AGH University of Science and Technology in Cracow;

in the field of managment at the State Higher School of Technology and Economics in Jarosław;

in the field of administration at the Higher School of Management and Banking in Poznań;

21 May, 2021

in the field of education at the Mieszko I School of Pedagogy and Administration in Poznań;

in the field of physical education at The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice;

in the field of geotourism at the AGH University of Science and Technology in Cracow;

in the field of managment at the State Higher School of Technology and Economics in Jarosław;

in the field of administration at the Higher School of Management and Banking in Poznań;

in the field of construction at the Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology;

in the field of sinology at the University of Gdańsk;

in the field of nursing at the Carpathian State College in Krosno;

in the field of innovative economy at the Gdynia Maritime University;

in the field of managment at The Elbląg University of the Humanities and Economics;

22 May, 2021

in the field of innovative economy at the Gdynia Maritime University;

in the field of managment at The Elbląg University of the Humanities and Economics;

in the field of education at the Mieszko I School of Pedagogy and Administration in Poznań;

in the field of physical education at The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice;

in the field of menagment at the University of Economics and Human Science in Warsaw;

in the field of managment at the Warsaw University of Business;

in the field of nursing at the Carpathian State College in Krosno;

23 May, 2021

in the field of commodity science at the Gdynia Maritime University;

in the field of menagment at the University of Economics and Human Science in Warsaw;

in the field of managment at the Warsaw University of Business;

24 May, 2021

in the field of geodesy and cartography  at the Rzeszów School of Engineering and Economics (WSI-E);

in the field of commodity science at the Gdynia Maritime University;

in the field of inter-faculty studies of environmental protection  at the University of Technology in Warsaw;

in the field of mechanics and mechanical engineering in The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski;

in the field of matematics at Jan Kochanowski University in Kielce;

25 May, 2021

in the field of veterynary at Warsaw School of Life Science;

in the field of polish philology at the Uviversity in Rzeszów;

in the field of french studies at University in Gdańsk;

in the field of mechanics and mechanical engineering in The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski;

in the field of matematics at Jan Kochanowski University in Kielce;

in the field of geodesy and cartography  at the Rzeszów School of Engineering and Economics (WSI-E);

in the field of inter-faculty studies of environmental protection  at the University of Technology in Warsaw;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

in the field of environmental engineering at the Tadeusz Kościuszko University of Technology in Cracow;

26 May, 2021

in the field of veterynary at Warsaw School of Life Science;

in the field of polish philology at the Uviversity in Rzeszów;

in the field of french studies at University in Gdańsk;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

in the field of jazz and stage music at The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz;

in the field of environmental engineering at the Tadeusz Kościuszko University of Technology in Cracow;

27 May, 2021

in the field of jazz and stage music at The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz;

in the field of physical education at the University of Applied Science in Tarnów;

in the field of transport at Warsaw University of Technology;

in the field of philology at the WSG – University of Economy in Bydgoszcz;

28 May, 2021

in the field of administration at The University College of Enterprise and Administration in Lublin;

in the field of national security at Jagiellonian University in Cracow;

in the field of wood technology at the Warsaw University of Life Sciences;

in the field of physical education at the University of Applied Science in Tarnów;

in the field of transport at Warsaw University of Technology;

in the field of philology at the WSG – University of Economy in Bydgoszcz;

in the field of turism and recreation at University School of Physical Education in Wrocław;

in the field of medicine at Lazarski University in Warsaw;

in the field of administration at Andrzej Frycz Modrzewski Academy in Cracow;

29 May, 2021

in the field of administration at Andrzej Frycz Modrzewski Academy in Cracow;

in the field of administration at The University College of Enterprise and Administration in Lublin;

in the field of national security at Jagiellonian University in Cracow;

in the field of wood technology at the Warsaw University of Life Sciences;

in the field of informatics at the University College of of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka.

in the field of turism and recreation at University School of Physical Education in Wrocław;

in the field of medicine at Lazarski University in Warsaw;

30 May, 2021

in the field of informatics at the University College of of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka.

31 May, 2021

in the field of informatics at the Polish-Japanese Academy of information technology in Warsaw;

in the field of nursering at the Collegium Masoviense – Higher School of Health Sciences in Żyrardów;

People

People

Żurawia 32/34 st.,

00–515 Warsaw, Poland 

International cooperation

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo European Consortium for Accreditation
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education
logo International Network for Quality Assurance Agencies

National cooperation