News

img-news

Site visit calendar

February

March 2021

April
1 March, 2021

na kierunku grafika prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

na kierunku informatyka prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku chemia prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

2 March, 2021

na kierunku matematyka prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

na kierunku architektura prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie;

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Akademii Sztuki w Szczecinie;

na kierunku filologia polska prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzone w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu;

na kierunku chemia prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku grafika prowadzonym w Uniwersytecie Rzeszowskim;

3 March, 2021

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Akademii Sztuki w Szczecinie;

na kierunku filologia polska prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzone w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu;

na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym in. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku architektura prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie;

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

4 March, 2021

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;

na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie;

na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym in. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

5 March, 2021

na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzone w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jeleniej Górze;

na kierunku położnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku prawo prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Krakowie;

na kierunku socjologia prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku towaroznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;

na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie;

6 March, 2021

na kierunku położnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie;

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku prawo prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Krakowie;

na kierunku socjologia prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim;

na kierunku towaroznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzone w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jeleniej Górze;

7 March, 2021

na kierunku ekonomia prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;

8 March, 2021

na kierunku technologia cyfrowa prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach;

na kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej prowadzonym w Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi;

9 March, 2021

na kierunku technologia cyfrowa prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach;

na kierunku biotechnologia stosowania roślin prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;

na kierunku terapia zajęciowa prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej;

na kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej prowadzonym w Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi;

10 March, 2021

na kierunku informatyka prowadzonym w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;

na kierunku terapia zajęciowa prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej;

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu;

na kierunku nauka o rodzinie prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku biotechnologia stosowania roślin prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

11 March, 2021

na kierunku nauka o rodzinie prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym im. Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku energetyka prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku fizyka techniczna prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;

na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Politechnice Lubelskiej w Lublinie;

na kierunku medycyna roślin prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku prawo prowadzonym w Uniwersytecie Szczecińskim;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie;

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu;

12 March, 2021

na kierunku fizyka techniczna prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;

na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Politechnice Lubelskiej w Lublinie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie;

na kierunku medycyna roślin prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku;

na kierunku prawo prowadzonym w Uniwersytecie Szczecińskim;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie;

na kierunku administracja prowadzonym w Kujawskiej Wyższej Szkole we Włocławsku;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w Filii w Gliwickach;

13 March, 2021

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Staropolskiej Wyższej Szkole w Kielcach w filii w Bochni;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Zarzadzania “Edukacja” we Wrocławiu;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku;

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie w filii w Płońsku;

na kierunku administracja prowadzonym w Kujawskiej Wyższej Szkole we Włocławsku;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w Filii w Gliwickach;

14 March, 2021

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie w filii w Płońsku;

15 March, 2021

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie;

16 March, 2021

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie;

na kierunku archeologia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;

17 March, 2021

na kierunku archeologia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;

na kierunku krytyka artystyczna prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

18 March, 2021

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku krytyka artystyczna prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku rosjoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku weterynaria prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

19 March, 2021

na kierunku logistyka prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku socjologia prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu;

na kierunku rosjoznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku weterynaria prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Krakowie;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi w filii w Warszawie;

na kierunku logistyka prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu;

20 March, 2021

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Krakowie;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi w filii w Warszawie;

na kierunku logistyka prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu;

na kierunku logistyka prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku socjologia prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

21 March, 2021

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu;

22 March, 2021

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

na kierunku wzornictwo prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

23 March, 2021

na kierunku budownictwo prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

na kierunku wzornictwo prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarzadzania w Warszawie;

 

24 March, 2021

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarzadzania w Warszawie;

 

na kierunku teologia prowadzonym w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu;

25 March, 2021

na kierunku prawo prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim;

na kierunku teologia prowadzonym w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu;

na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jana Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku geodezja i kartografia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku;

na kierunku logistyka prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w filii w Chorzowie;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

26 March, 2021

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Zarzadzania i Administracji w Opolu;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Dolnośląskiej Wyższej Szkole we Wrocławiu;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu;

na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jana Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku logistyka prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w filii w Szczecinie;

na kierunku filologia polska prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku politologia prowadzonym w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie;

na kierunku geodezja i kartografia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku;

na kierunku logistyka prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w filii w Chorzowie;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

27 March, 2021

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Zarzadzania i Administracji w Opolu;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Dolnośląskiej Wyższej Szkole we Wrocławiu;

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu;

na kierunku logistyka prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w filii w Szczecinie;

na kierunku politologia prowadzonym w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie;

na kierunku logistyka prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w filii w Chorzowie;

28 March, 2021

na kierunku logistyka prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w filii w Chorzowie;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w filii w Szczecinie;

29 March, 2021

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w filii w Szczecinie;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Krakowie;

30 March, 2021

na kierunku pedagogika prowadzonym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Krakowie;

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Łódzkiej;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkole w Jeleniej Górze;

31 March, 2021

na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Łódzkiej;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkole w Jeleniej Górze;

People

People

Żurawia 32/34 st.,

00–515 Warsaw, Poland 

International cooperation

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo European Consortium for Accreditation
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education
logo International Network for Quality Assurance Agencies

National cooperation