PKA Bureau

Managing Director

Izabela Kwiatkowska–Sujka

Secretariat

Zdjęcie przedstawiające Anne Trojak–Żurawską

Anna Trojak–Żurawska

tel. +48 22 622-07-18
tel. +48 22 563-17-44

e-mail: pka@pka.edu.pl

Programme evaluations and opinion giving procedures

Małgorzata Piechowicz

Coordinator for the programme evaluations

ph. (+48 22) 563-17-43

Wioletta Marszelewska

Coordinator for the opinion giving procedures

ph. (+48 22) 563-17-48

Section Secretaries

Katarzyna Nowak

Section for Humanities and Theological Sciences

Section for Arts

ph. (+48 22) 563-17-50

Hanna Chrobak–Marszał

Section for Social
Sciences II

ph. (+48 22) 563-17-60

Artur Gawryszewski

Section for Social
Sciences I

ph. (+48 22) 563-17-49

Łukasz Łukomski

Section for Social
Sciences I

ph. (+48 22) 563-17-59

Agnieszka Kozera

Section for Engineering and Technical Sciences

ph. (+48 22) 563-17-79

Michał Machura

Section for Engineering and Technical Sciences

ph. (+48 22) 563-17-80

Jakub Kozieł

Section for Medical and Health Sciences

ph. (+48 22) 563-17-66

Zdjęcie przedstawiajace Agnieszkę Socha–Woźniak

Agnieszka Socha–Woźniak

Section for Agricultural Sciences

Section for Science and Natural Sciences

ph. (+48 22) 563-17-57

Edyta Lasota–Bełżek

Appeals Section
Section for Ethics
Section for Examining Complaints and Requests

ph. (+48 22) 563-17-65

Analysis, Research, Training / Communication and Stakeholders' Relations

Zdjęcie portretowe przedstawiajace Grzegorza Kołodzieja

Grzegorz Kołodziej

Coordinator

ph. (+48 22) 563-17-63

Karolina Martyniak

Karolina Martyniak

International cooperation, analysis and training

Secretary of the Section for Teacher Education

ph. (+48 22) 563-17-71

Accountancy

Jolanta Janas

Chief Accountant

ph. (+48 22) 563-17-68

Zdjęcie portretowe przedstawiajace Mirosławe Kurowską

Mirosława Kurowska

Independent Accountant

ph. (+48 22) 563-17-62

Beata Sejdak

Accountant

Human Resources

ph. (+48 22) 563-17-58

Teresa Kołodziejczyk–Kryszyłowicz

Independent Accountant

ph. (+48 22) 563-17-62

PKA Data Protection Officer

Anna Mrozowska

iod@pka.edu.pl

Cooperating with PKA Bureau

Zdjęcie portretowe przedstawiające radce prawnego Tomasza Kocoła

Tomasz Kocoł

Legal Adviser of the PKA

ph. (+48 22) 563-17-44
e-mail: pka@pka.edu.pl

grafika ukazująca postać – wstawiania w przypadku braku zdjęcia osoby

Inspector for Work Health and Safety

ph. (+48 22) 563-17-44
e-mail: pka@pka.edu.pl

grafika ukazująca postać – wstawiania w przypadku braku zdjęcia osoby

Dariusz Kwiatkowski

Archives

e-mail: archiwum@pka.edu.pl