Lista ekspertów i sekretarzy

Komisja przy realizacji zadań korzysta z recenzji, raportów zespołów oceniających sporządzanych przez członków oraz ekspertów. Zgodnie z par. 15 Statutu PKA ekspertem może być: 1) nauczyciel akademicki; 2) student wskazany przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 3) osoba wskazana przez pracodawców lub reprezentująca ich organizacje; 4) międzynarodowy ekspert do spraw zapewnienia jakości kształcenia.

W pracach zespołu oceniającego może uczestniczyć również osoba pełniąca funkcję sekretarza. Członkowie, eksperci oraz osoby pełniące funkcję sekretarza zespołu oceniającego są obowiązani przestrzegać Kodeksu etyki, znać zasady funkcjonowania Komisji oraz stosować przyjęte przez nią szczegółowe kryteria oceny i procedury.

dyscyplina: archeologia

 • dr hab. Marcin Ignaczak
 • dr hab. Monika Rekowska
 • dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł
 • prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki

dyscyplina: literaturoznawstwo

 • dr hab. Ewa Kujawska-Lis
 • dr hab Beata Piątek
 • dr hab. Robert Małecki
 • dr hab. Joanna Wójcik
 • prof. dr hab. Joanna Pyszny
 • prof. dr hab. Beata Baczyńska
 • dr hab. Karolina Kumor
 • prof. dr hab. Anna Warda
 • dr hab. Grzegorz Bubak
 • dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska
 • dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
 • dr hab. Joanna Getka
 • prof. dr hab. Ryszard Wolny

dyscyplina: filozofia

 • dr hab. Leon Miodoński
 • dr hab. Natasza Szutta
 • dr hab. Piotr Sikora

dyscyplina: nauki o kulturze i religii

 • dr hab. Tarzycjusz Buliński
 • prof. dr hab. Waldemar Kuligowski
 • dr hab. Dorota Fox
 • dr hab. Marianna Michałowska
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 • dr hab. Agata Nalborczyk
 • dr hab. Ewa Głażewska

dyscyplina: historia

 • dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska
 • prof. dr hab. Stanisław Roszak

dyscyplina: nauki o sztuce

 • dr hab. Piotr Juszkiewicz
 • prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
 • prof. dr hab. Czesław Grajewski

dyscyplina: językoznawstwo

 • dr hab. Magdalena Hawrysz
 • prof. dr hab. Piotr Urbański
 • dr hab Maria Jodłowiec
 • dr hab. Ewa Zajdler
 • prof. dr hab. Nicole Nau
 • dr hab. Beata Mikołajczyk
 • dr hab. Andrzej Moroz
 • dr hab. Marek Cieszkowski
 • dr hab. Jacek Szczepaniak
 • prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
 • dr hab. Maciej Smuk
 • dr hab. Dominika Skrzypek

dyscyplina: nauki teologiczne

 • dr hab. Beata Bilicka
 • ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki
 • ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
 • dr hab. Jarosław Babiński

dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie

 • prof. dr hab. Kamil Kardis
 • prof. dr hab. Maria Kardis
 • dr hab. Bogdan Zdrodowski
 • dr hab. Zbigniew Ciekanowski
 • dr hab. Krzysztof Ligęza
 • dr hab. Piotr Bogdalski
 • dr hab. Grzegorz Gudzbeler
 • dr hab. Marcin Jurgilewicz
 • dr Justyna Jurczak
 • dr Zbigniew Skwarek
 • dr Waldemar Jarczewski

dyscyplina: nauki prawne

 • prof. dr hab. Adam Sulikowski
 • prof. dr hab. Maciej Perkowski
 • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
 • prof. dr hab. Tomasz Bąkowski
 • dr hab. Maciej Borski
 • dr hab. Grzegorz Smyk
 • dr hab. Grzegorz Suliński
 • dr hab. Jarosław Kostrubiec
 • dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek
 • dr hab. Mariusz Izdebski
 • dr hab. Krzysztof Koźmiński
 • dr hab. Jan Rudnicki
 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
 • dr Marcin Jurgilewicz
 • dr Katarzyna Kowalska
 • dr Aleksander Jakubowski
 • dr Mariusz Karbowski
 • dr Wojciech Zagórski

dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach

 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
 • dr hab. Rafał Maciąg
 • dr hab. Monika Podkowińska
 • dr Małgorzata Janiak
 • dr Sabina Cisek

dyscyplina: pedagogika

 • ks. prof. dr hab. Adam Solak
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr hab. Stanisława Byra
 • prof. dr hab. Amadeusz Krause
 • dr hab. Mieczysław Dudek
 • dr hab. Sławomir Przybyliński
 • dr hab. Wioletta Kwiatkowska
 • dr hab. Jolanta Żmichrowska
 • dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła
 • dr hab. Justyna Kusztal
 • dr hab. Ewa Domagała-Zyśk
 • dr Ewa Kulawska
 • dr Wanda Józefa Kulesza

dyscyplina: prawo kanoniczne

 • dr hab. Małgorzata Duda
 • o. dr hab. Dariusz Borek
 • Ks. dr hab. Lucjan Świto

dyscyplina: nauki o polityce i administracji

 • prof. dr hab. Adam Sulikowski
 • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
 • prof. dr hab. Andrzej Piasecki
 • prof. dr hab. Maciej Perkowski
 • prof. dr hab. Kamil Kardis
 • prof. dr hab. Maria Kardis
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach
 • prof. dr hab. Radosław Fiedler
 • prof. dr hab. Joanna Rak
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski
 • dr hab. Katarzyna Natalia Małysa-Sulińska
 • dr hab. Grzegorz Smyk
 • dr hab. Rafał Ożarowski
 • dr hab. Paweł Jan Olszewski
 • dr hab. Krzysztof Szewior
 • dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek
 • dr hab. Mariusz Izdebski
 • dr hab. Radosław Rybkowski
 • dr hab. Artur Wołek
 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
 • dr hab. Krzysztof Koźmiński
 • dr hab. Jan Rudnicki
 • dr Mariusz Karbowski
 • dr Adrian Chojan
 • dr Marcin Roman Czubala Ostapiuk
 • dr Sylwia Gwoździewicz
 • dr Justyna Bokajło

dyscyplina: nauki socjologiczne

 • prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 • prof. dr hab. Kamil Kardis
 • prof. dr hab. Maria Kardis 
 • ks. dr hab. Janusz Mierzwa
 • dr hab. Leon Szot
 • dr hab. Monika Podkowińska
 • dr hab. Stanisław Sorys
 • dr hab. Aneta Gawkowska
 • dr hab. Waldemar Urbanik
 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska
 • dr Anna Krajewska

dyscyplina: psychologia

 • prof. dr hab. Janusz Zdebski
 • prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak
 • dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
 • dr hab. Małgorzata Dobrowolska
 • dr hab. Lucyna Bakiera
 • dr hab. Aneta Borkowska
 • dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk
 • dr hab. Iwona Grzegorzewska

dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

 • dr hab. Paweł Dobski
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
 • dr hab. Magdalena Kachniewska
 • dr hab. Włodzimierz Sroka
 • prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska
 • prof. dr hab. Tadeusz Kufel
 • dr hab. Bogusław Plawgo
 • dr hab. Agata Sudolska
 • dr hab. Witold Kowal
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska
 • dr hab. Ewa Mazur – Wierzbicka

dyscyplina: ekonomia i finanse

 • dr hab. Jerzy Korczak
 • dr hab. Ewa Mazur – Wierzbicka
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski
 • dr hab. Elżbieta Bukalska
 • dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń
 • dr hab. Robert Kowalak
 • dr hab. Barbara Pogonowska
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska
 • dr hab. Jadwiga Berbeka
 • dr hab. Agata Niemczyk
 • prof. dr hab. Tadeusz Kufel
 • prof. Bogusław Grużewski

dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • dr hab. Jadwiga Berbeka
 • dr hab. Agata Niemczyk

dyscyplina: nauki biologiczne

 • prof. dr hab. Jacek Bielecki
 • prof. dr hab. Joanna Deckert
 • dr hab. Marek Żywicki
 • dr hab. Maciej Gąbka
 • prof. dr hab. Justyna Rogalska
 • dr hab. Małgorzata Duda
 • dr hab. Bożena Witek
 • prof. dr hab. Maciej Garstka
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
 • dr hab. Katarzyna Machowiak
 • dr hab. Piotr Rutkowski
 • dr hab. Katarzyna Szczepko

dyscyplina: matematyka

 • dr hab. Aldona Dutkiewicz
 • prof. dr hab. Zbigniew Lonc
 • dr hab. Janusz Morawiec
 • dr hab. Piotr Niemiec
 • prof. dr hab. Leszek Plaskota
 • dr hab. Tomasz Połacik
 • dr hab. Paweł Przybyłowicz
 • dr hab. Andrzej Raczyński

dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

 • prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk
 • prof. dr hab. Adam Choiński
 • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
 • dr hab. Sylwia Kulczyk
 • prof. dr hab. Andrzej Macias
 • dr hab. Agata Duczmal-Czernikiewicz
 • dr hab. Katarzyna Machowiak
 • dr hab. Leszek Łęczyński
 • dr hab. Mariusz Sapota

dyscyplina: astronomia

 • dr hab. Arkadiusz Berlicki
 • dr hab. Marek Nikołajuk
 • dr hab. Marian Soida

dyscyplina: nauki fizyczne

 • dr hab. Robert Kucharczyk
 • prof. dr hab. Adam Lipowski
 • dr hab. Eryk Wolarz
 • prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
 • prof. dr hab. Wiesław Leoński
 • prof. dr hab. Janusz Gluza
 • dr hab. Jacek Kubicki
 • dr hab. Inż. Michał Pawlak
 • dr hab. Artur Chrobak
 • dr hab. Roman Wrzalik
 • dr hab. Elżbieta Stephan
 • dr hab. Andrzej Krawiecki
 • dr hab. Tomasz Ślęzak
 • dr hab. inż. Jerzy Jasiński
 • dr hab. Marta Targosz-Korecka
 • dr hab. Joanna Raczkowska
 • prof. dr hab. Edward Wiktor Piotrowski
 • dr hab. inż. Krzysztof Ryczko
 • prof. dr hab. Andrzej Sitarz
 • dr hab. Bożena Zgardzińska

dyscyplina: informatyka

 • dr hab. Mirosław Kurkowski
 • dr hab. Lidia Tendera
 • prof. dr hab. Leszek Plaskota
 • dr hab. Paweł Przybyłowicz

dyscyplina: nauki chemiczne

 • dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero
 • dr hab. Alicja Boryło
 • dr hab. Beata Cristóvão
 • dr hab. Ewa Gorodkiewicz
 • dr hab. inż. Jacek Grams
 • dr hab. Wojciech Kujawski
 • dr hab. Jolanta Kumirska
 • prof. dr hab. Artur Michalak
 • prof. dr hab. Rafał Siciński
 • prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
 • dr hab. Robert Zakrzewski

dyscyplina: technologia żywności i żywienia

 • dr hab. Wojciech Białas
 • dr hab. inż. Roża Biegańska-Marecik
 • prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska
 • prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska
 • prof. dr hab. inż. Iwona Konopka
 • dr hab. inż. Grażyna Krasnowska
 • dr hab. inż. Dorota Piasecka-Kwiatkowska
 • dr hab. inż. Joanna Sadowska
 • prof. dr hab. inż. Joanna Stadnik
 • dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska
 • dr hab. inż. Agata Witczak
 • dr hab. inż. Mariusz Witczak

dyscyplina: weterynaria

 • dr hab. Stanisław Dzimira
 • prof. dr hab. Marta Kupczyńska
 • dr hab. Maria Mendel
 • dr hab. Izabela Polkowska
 • dr hab. Andrzej Pomianowski
 • dr hab. Iwona Puzio
 • dr hab. Andrzej Rychlik

dyscyplina: leśnictwo

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak
 • dr hab. inż. Elżbieta Jancewicz
 • dr hab. inż. Emilia Janeczko
 • dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski

dyscyplina: zootechnika i rybactwo

 • prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
 • prof. dr hab. Inż.. Stanisław Kondracki
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Mroczkowski
 • prof. dr hab. inż. Leszek Nogowski
 • prof. dr hab. inż. Anna Rekiel

dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 • dr hab. inż. Wojciech Antkowiak
 • prof. dr hab. inż. Anita Biesiada
 • prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 • dr hab. Katarzyna Brodzińska
 • dr inż. arch Wiesława Gadomska
 • dr hab. inż. Irena Niedzwiecka-Filipiak
 • dr hab. inż. Katarzyna Panasiewicz
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
 • prof. dr hab. inż. Jacek Żarski
 • dr hab. inż. Małgorzata Milecka

dyscyplina: architektura i urbanistyka

 • prof. dr hab. inż. Barbara Gronostajska
 • prof. dr hab. inż. Jan Rabiej
 • dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz
 • dr inż. Agata Gawlak

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski
 • dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska
 • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk
 • dr hab. inż. Piotr Srokosz
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • dr hab. inż. Jerzy Chmiel
 • dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
 • dr inż. Stanisław Bacior
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
 • dr hab. inż. Waldemar Mironiuk
 • dr hab. inż. Anna Stelmach

dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika

 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń
 • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński
 • dr hab. inż. Ryszard Golański
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek

dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • dr hab. Lidia Dąbek
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
 • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński

dyscyplina: inżynieria biomedyczna

 • dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka
 • dr hab. inż. Jolanta Pauk
 • dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych
 • dr inż. Magdalena Ziąbka
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski

dyscyplina: inżynieria materiałowa

 • prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak
 • dr hab. inż. Jerzy Sobiecki

dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

 • dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka
 • prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
 • dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
 • prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk
 • dr hab. inż. Małgorzata Sterna
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek
 • dr hab. inż. Robert Wrembel
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
 • dr hab. inż. Zbigniew Zieliński
 • dr hab. inż. Andrzej Żak
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • dr hab. inż. Ryszard Golański

dyscyplina: inżynieria chemiczna

 • dr hab. inż. Krystian Czernek
 • dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz
 • dr hab. inż. Marek Ochowiak
 • prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
 • dr hab. inż. Magdalena Szumera

dyscyplina: inżynieria mechaniczna

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
 • dr hab. inż. Krystian Czernek
 • dr hab. inż. Mariusz Giergiel
 • dr hab. inż. Waldemar Mironiuk
 • dr hab. inż. Adam Marciniec
 • prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

dyscyplina: nauki medyczne

 • dr Filip Dąbrowski
 • dr Grażyna Franek
 • dr hab. Mariusz Goniewicz
 • dr Beata Haor
 • dr hab. Anna Kilanowicz-Sapota
 • prof. dr hab. Jacek Klawe
 • prof. dr hab. Józef Kobos
 • dr hab. Maciej Krawczyk
 • prof. dr hab. Anna Kurnatowska
 • prof. dr hab. Piotr Kurnatowski
 • prof. dr hab. Jolanta Kujawa
 • dr Iwona Maciąg – Tymecka
 • prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
 • dr hab. Maria Kłopocka
 • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
 • dr hab. Marek Niczyporuk
 • dr hab. Dorota Olszewska-Słonina
 • prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis
 • prof. dr hab. Leszek Pączek
 • prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah
 • dr Renata Sieradzan – Skrzetuska
 • dr Jacek Smereka
 • prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 • prof. dr hab. Marta Tanasiewicz
 • dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo
 • dr Marta Wacewicz – Muczyńska
 • dr hab. Alicja Walczak
 • prof. dr hab. Maciej Wilczak
 • prof. dr hab. Maria Wróbel
 • prof. dr hab. Jerzy Zalewski
 • prof. dr hab. Wojciech Załuska
 • dr hab. Mateusz Cybulski
 • dr hab. Grażyna Iwanowicz – Palus
 • dr hab. Maria Kózka
 • dr hab. Beata Pacian
 • dr hab. Teresa Pop
 • dr Katarzyna Wesołowska-Górniak

dyscyplina: nauki o zdrowiu

 • dr hab. Mateusz Cybulski
 • dr hab. Grażyna Iwanowicz – Palus
 • dr hab. Maria Kózka
 • dr hab. Beata Pacian
 • dr hab. Teresa Pop
 • dr Katarzyna Wesołowska-Górniak

dyscyplina: nauki farmaceutyczne

 • prof. dr hab. Grażyna Biała
 • prof. dr hab. Anna Gumieniczek
 • dr hab. Beata Jakubowska-Solarska
 • dr hab. Dorota Kowalczuk
 • prof. dr hab. Jerzy Krysiński
 • dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
 • prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
 • dr hab. Sławomir Wilczyński
 • prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej

 • prof. dr hab. Janusz Iskra
 • prof. dr hab. Andrzej Klimek
 • dr hab. Marcin Krawczyński
 • dr hab. Beata Pluta
 • dr Mariusz Pociecha
 • dr hab. Krzysztof Prusik
 • dr Paweł Targosiński

dyscyplina: sztuki filmowe i teatralne

 • prof. Krzysztof Hejke
 • prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
 • prof. dr hab. Piotr Mikucki
 • prof. Jacek Roman Radomski
 • prof. Stanisław Szymański
 • dr hab. Marcin Bartnikowski
 • dr hab. Krystyna Doktorowicz
 • dr hab. Monika Jakowczuk
 • dr hab. Katarzyna Skarżanka
 • dr hab. Piotr Seweryński
 • dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
 • dr Roman Sawka

dyscyplina: sztuki muzyczne

 • prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz
 • prof. dr. hab. Grażyna Bożek-Wota
 • prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak
 • prof. dr. hab. Izabela Ceglińska
 • prof. dr. hab. Urszula Marciniec-Mazur
 • prof. Andrzej Godek
 • prof. Jerzy Swoboda
 • prof. Marta Wierzbieniec
 • prof. Tomasz Strahl
 • prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
 • prof. dr hab. Krzysztof Olczak
 • prof. Andrzej Lupa
 • prof. Małgorzata Kupsik
 • prof. Piotr Jan Łykowski
 • dr hab. Henryk Gembalski
 • dr hab. Joanna Marcinkowska
 • dr hab. Ewa Murawska
 • dr hab. Katarzyna Rajs
 • dr hab. Krzysztof Grzeszczak
 • dr hab. Olga Hans
 • dr hab. Ewa Kowalska-Zając
 • dr hab. Michał Moc
 • dr hab. Marian Szukalski
 • dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz
 • dr hab. Ewa Wojtyga
 • dr hab. Urszula Kryger
 • dr hab. Anna Serafińska
 • dr Adam Pilch

dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 • prof. dr hab. Andrzej Markiewicz
 • prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska
 • prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz
 • prof. Paulina Komorowska-Birger
 • prof. dr hab. Andrzej Wielgosz
 • prof. dr hab. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska
 • dr hab. Mariusz Dański
 • dr hab. Ewa Janus
 • dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła
 • dr hab. Lech Polcyn
 • dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska
 • dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska
 • dr hab. Agata Danielak-Kujda
 • dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
 • dr hab. Katarzyna Radecka
 • dr hab. Elżbieta Basiul
 • dr hab. Michał Marcin Matuszczyk
 • dr Judyta Bernaś
 • dr Joanna Marcinkowska
 • dr Tomasz Kalitko
 • prof. Piotr Wołyński

dyscyplina: pedagogika

 • dr Jarosław Wagner
 • dr Ewa Kulawska
 • dr hab. Anna Klim-Klimaszewska
 • prof. dr hab. Amadeusz Krause
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr hab. Adam Solak
 • dr hab. Sławomir Przybyliński

dyscyplina: matematyka

 • dr hab. Aldona Dutkiewicz
 • dr hab. Janusz Morawiec

dyscyplina: nauki chemiczne

 • dr Agnieszka Siporska
 • dr Anna Wypych-Stasiewicz

dyscyplina: nauki biologiczne

 • dr Marcin Chrzanowski

dyscyplina: nauki fizyczne

 • dr Tomasz Greczyło

dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

 • dr hab. Elżbieta Szkurłat

 • Filip Bielec
 • Hanna Chrobak-Marszał
 • Anna Dąbrowska
 • Marcin Dokowicz
 • Adrian Duleba
 • Dominik Duralski
 • Ewelina Dyląg-Pawłyszyn
 • Patrycja Florczuk-Kołomyja
 • Michał Gajda
 • Adam Gajek
 • Artur Gawryszewski
 • Sylwia Giza
 • Olga Janiszewska
 • Barbara Jura
 • Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak
 • Wojciech Kiełbasiński
 • Grzegorz Kołodziej
 • Tomasz Kocoł
 • Żaneta Komoś
 • Agnieszka Kozera
 • Magdalena Koziara
 • Jakub Kozieł
 • Mateusz Kuliński
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka
 • Edyta Lasota-Bełżek
 • Jacek Lewicki
 • Maciej Markowski
 • Wioletta Marszelewska
 • Karolina Martyniak
 • Damian Michalik
 • Magdalena Michalik-Sztumska
 • Paweł Miry
 • Katarzyna Nowak
 • Anna Mrozowska
 • Magdalena Pawłowska
 • Małgorzata Piechowicz
 • Ludwika Piwowarczyk
 • Amadeusz Przezpolewski
 • Justyna Rokita-Kasprzyk
 • Beata Sejdak
 • Julia Sobolewska
 • Agnieszka Socha-Woźniak
 • Dominika Wyszyńska
 • Łukasz Wyszyński

 • dr hab. Peter Adamisin
 • prof. dr hab. Beata Balogova
 • dr Second Bwanakare
 • dr hab. Alexandra Chapčáková
 • prof. dr hab. Remigijus Daubaras
 • dr. ing. Marie Gabryšová
 • prof. dr hab. Karol Görner
 • prof. Bogusław Grużewski
 • prof. Tomas Kačerauskas
 • dr hab. Kamil Kardis
 • dr hab. Maria Kardis
 • prof. dr hab. Peter Konya
 • dr Halina Kotikovă
 • Prof. Ivan Leban
 • dr hab. Irena Medňanskă
 • prof. dr. Ramune Marcinkeviciute
 • dr hab. Marek Michalski
 • prof. Grzegorz Monastyrski
 • Prof. Anna-Maria Papini
 • dr Jana Raclavskă
 • prof. Miroslav Sasek
 • prof. Tadeusz Siwek
 • dr Beate Stortkuhl
 • dr Olgierd Swiatkiewicz
 • dr Józef Szymeczek
 • dr Jolanta Urbanowič
 • prof. Ladislav Varkoly
 • Michèle P. Wera
 • dr hab. inż. Michal Zábovský
 • prof. Aleś Zaricky
 • dr Grzegorz Zgraja
 • prof. dr hab. Jan Zielonka

 • Paweł Adamiec
 • Jakub Bakonyi
 • Bernadetta Bałękowska
 • Jakub Bator
 • Tomasz Białobrzewski
 • Maciej Bień
 • Michalina Brokos
 • Wojciech Fiksa
 • Elżbieta Gabryel
 • Iwona Gadomska
 • Mateusz Gawroński
 • Magdalena Graca
 • Mateusz Grochowski
 • Jakub Grodecki
 • Jakub Kalinowski
 • Bartosz Kasiński
 • Michał Klimczyk

 • Mateusz Kopaczyński
 • Adrian Korzeniowski
 • Marcelina Kościółek
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Szymon Krawczuk
 • Konrad Krawczyk
 • Agnieszka Kubacka
 • Kamila Kucharyk
 • David Kukułka
 • Robert Kupis
 • Paula Leśniewska
 • Dominik Leżański
 • Patryk Lisiecki
 • Gabriela Maciejewska
 • Bartłomiej Majewski
 • Bogdan Marek
 • Joanna Maruszczak
 • Bogdan Matyja
 • Natalia Mąka
 • Andżelina Ngo
 • Paulina Okrzymowska
 • Katarzyna Ostrowska
 • Joanna Paździor
 • Mateusz Piechowski
 • Patrycja Piłat
 • Marcin Pioch
 • Maciej Pischka
 • Katarzyna Plona
 • Maria Pożoga
 • Karolina Przygocka
 • Krzysztof Pszczółka
 • Maciej Rewucki
 • Łukasz Rusajczyk
 • Miłosz Rzymyszkiewicz-Fijałka
 • Mateusz Saniewski
 • Patrycja Serafin
 • Wojciech Skordzki
 • Daria Starak
 • Damian Strojny
 • Ewelina Szczęsna
 • Tomasz Tokarski
 • Mateusz Torba
 • Magda Wlazło
 • Marta Woźniakowska
 • Krzysztof Wykrętowicz
 • Maria Zagajewska
 • Tomasz Zarębski
 • Sara Zemczak

 • Baca Bartosz
 • Bardo Michał
 • Bąkiewicz Anna
 • Borejsza-Wysocka Sabina
 • Borowiec-Wieczorek Magdalena
 • Borowy Maciej
 • Burgs Andrzej
 • Ciesielski Przemysław
 • Czapczyk Dominik
 • Cebula Grzegorz
 • Czerwony Paweł
 • Czuba Anna
 • Dąbrowski  Piotr
 • Denys Łukasz
 • Dębicka-Ozorkiewicz Grażyna
 • Dzikowska Mirosława
 • Foligowski Przemysław
 • Garbolińska Magdalena
 • Gąsiorek Ewa
 • Glaser Paweł
 • Gniatkowski Michał
 • Gościniarek Sebastian
 • Grądzki Waldemar
 • Gryczewski Jacek
 • Jabłońska-Macowicz Andżelika
 • Jagodziński Wojciech
 • Janiszewski Łukasz
 • Jankowska Marta
 • Jasiński Arkadiusz
 • Juda Paweł
 • Kaczmarek-Kacprzak Agnieszka
 • Kaszyński Grzegorz
 • Kidyba Monika
 • Kierczyński Zenon
 • Klonowska Agnieszka
 • Koneczniak Grzegorz
 • Kocoł Tomasz
 • Kornacka Anna
 • Kornacki Paweł Wadim
 • Kostiukow Anna
 • Kostrzewska Anna
 • Kowalczyk  Iwona
 • Kowalczyk-Chudy Joanna
 • Kowalski Marcin
 • Krzyszczak Robert
 • Kulczycki Piotr
 • Lewicki Jacek
 • Lewiński Bogdan
 • Luczewski Michał
 • Łyp-Wrońska Katarzyna
 • Maras Piotr
 • Margalski Sebastian
 • Markowski Maciej
 • Mazurek Maciej
 • Miry Paweł
 • Moczyński Ryszard
 • Mrożek Tomasz
 • Napieraj  Norbert
 • Napieralski Paweł
 • Napierała Marcin
 • Nowak Adrian
 • Nowak Paweł
 • Nowak Maciej
 • Pawlak Przemysław
 • Piasecki Piotr
 • Piecuch Krystyna
 • Pierzchała Krystyna
 • Pietruszewska-Cętkowska Iwona
 • Postaremczak Dominik
 • Proniewska Klaudia
 • Prucnal Mateusz
 • Prusik Krzysztof
 • Prusińska Marta
 • Razik Waldemar
 • Romanowski Mateusz
 • Rudnicki Zbigniew
 • Ruks-Wojtkowiak Magdalena
 • Rząsa-Duran Elżbieta
 • Samborska Lucyna
 • Smolarek Natalia
 • Snop Sebastian
 • Sobczyk Sławomir
 • Sobeyko-Bejnarowicz Justyna
 • Solarz Jacek
 • Springer Jerzy
 • Staniszewska Iwona
 • Stefański Artur
 • Strychaniecki Piotr
 • Szawarski  Adam
 • Szczepkowski Jakub
 • Szefer Piotr
 • Szeląg Małgorzata
 • Śledzik Joanna
 • Świłło Izabella
 • Tenczyński Marek
 • Trela Jacek
 • Truskolawska-Plichcińska Marta
 • Wawrzyk Anna
 • Wawrzyk Tomasz
 • Wdzięczak Janusz
 • Wiśniewska Katarzyna
 • Wodok Piotr
 • Wojtkowiak Marcin
 • Wolkenstein Artur
 • Wolny  Piotr
 • Wyskida Jan
 • Wyskida Katarzyna
 • Zaręba Elwira
 • Zasadziński Jan
 • Ziemniewicz Bożena