Lista ekspertów i sekretarzy

Komisja przy realizacji zadań korzysta z recenzji, raportów zespołów oceniających sporządzanych przez członków oraz ekspertów. Zgodnie z par. 15 Statutu PKA ekspertem może być: 1) nauczyciel akademicki; 2) student wskazany przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 3) osoba wskazana przez pracodawców lub reprezentująca ich organizacje; 4) międzynarodowy ekspert do spraw zapewnienia jakości kształcenia.

W pracach zespołu oceniającego może uczestniczyć również osoba pełniąca funkcję sekretarza. Członkowie, eksperci oraz osoby pełniące funkcję sekretarza zespołu oceniającego są obowiązani przestrzegać Kodeksu etyki, znać zasady funkcjonowania Komisji oraz stosować przyjęte przez nią szczegółowe kryteria oceny i procedury.

dyscyplina: archeologia

 • dr hab. Marcin Ignaczak
 • dr hab. Monika Rekowska
 • dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł
 • prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki

dyscyplina: literaturoznawstwo

 • dr hab. Ewa Kujawska-Lis
 • dr hab. Robert Małecki
 • prof. dr hab. Joanna Wójcik
 • prof. dr hab. Joanna Pyszny
 • prof. dr hab. Piotr Urbański
 • prof. dr hab. Beata Baczyńska
 • dr hab. Karolina Kumor
 • prof. dr hab. Anna Warda
 • dr hab. Grzegorz Bubak
 • dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska
 • dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
 • prof.  dr hab. Joanna Getka
 • prof. dr hab. Ryszard Wolny
 • dr hab. Jan Kwapisz
 • dr hab. Józef Pawłowski
 • dr hab. Klaudia Łączyńska
 • dr Dorota Guttfeld
 • prof. dr hab. Ewa Skwara
 • dr hab. Rafał Toczko

dyscyplina: filozofia

 • dr hab. Leon Miodoński
 • dr hab. Natasza Szutta
 • dr hab. Piotr Sikora

dyscyplina: nauki o kulturze i religii

 • dr hab. Tarzycjusz Buliński
 • prof. dr hab. Waldemar Kuligowski
 • dr hab. Dorota Fox
 • dr hab. Marianna Michałowska
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 • dr hab. Katarzyna Smyk
 • dr hab. Agata Nalborczyk
 • dr hab. Ewa Głażewska

dyscyplina: historia

 • dr hab. Piotr Guzowski
 • dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska
 • prof. dr hab. Stanisław Roszak
 • dr hab. Joanna Wojdon

dyscyplina: nauki o sztuce

 • dr hab. Piotr Juszkiewicz
 • prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
 • dr Andrzej Gładysz
 • prof. dr hab. Czesław Grajewski
 • dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska

dyscyplina: nauki teologiczne

 • dr hab. Jarosław Babiński
 • dr hab. Beata Bilicka
 • ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki
 • ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • ks. dr Wojciech Surmiak

dyscyplina: językoznawstwo

 • prof. dr hab. Piotr Chruszczewski
 • dr hab. Magdalena Hawrysz
 • dr hab Maria Jodłowiec
 • dr hab. Ewa Zajdler
 • dr hab. Anna Tereszkiewicz
 • prof. dr hab. Nicole Nau
 • dr hab. Beata Mikołajczyk
 • dr hab. Andrzej Moroz
 • prof. dr hab. Marek Cieszkowski
 • dr hab. Jacek Szczepaniak
 • prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
 • dr hab. Maciej Smuk
 • dr hab. Dominika Skrzypek
 • dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
 • dr hab. Katarzyna Smyk
 • dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska
 • dr Beata Kasperowicz-Stążka
 • dr Piotr Krycki
 • prof. dr hab. Joanna Getka
 • dr Dorota Guttfeld
 • dr hab. Józef Jarosz
 • dr Anna Pol

dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie

 • prof. dr hab. Kamil Kardis
 • prof. dr hab. Maria Kardis
 • dr hab. Bogdan Zdrodowski
 • dr hab. Krzysztof Ligęza
 • dr hab. Piotr Bogdalski
 • dr hab. Grzegorz Gudzbeler
 • prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
 • dr hab. Roman Stawicki
 • dr hab. Marek Stefański
 • dr Justyna Jurczak
 • dr Zbigniew Skwarek
 • dr Mateusz Ziętarski

dyscyplina: nauki prawne

 • prof. dr hab. Adam Sulikowski
 • prof. dr hab. Maciej Perkowski
 • dr hab. Artur Olechno
 • dr hab. Mariusz Maciejewski
 • dr hab. Andrzej Igor Jackiewicz
 • dr hab. Jarosław Dobkowski
 • dr hab. Maciej Borski
 • dr hab. Grzegorz Smyk
 • dr hab. Grzegorz Suliński
 • dr hab. Jarosław Kostrubiec
 • dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek
 • dr hab. Jan Mariusz Izdebski
 • dr hab. Krzysztof Koźmiński
 • dr hab. Jan Rudnicki
 • prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
 • dr Katarzyna Kowalska
 • dr Aleksander Jakubowski
 • dr Mariusz Karbowski
 • dr hab. Andrzej Bisztyga
 • dr hab. Agnieszka Żywicka
 • dr hab. Paweł Sobczyk
 • dr hab. Izabela Gawłowicz
 • dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel
 • dr Justyna Michalska
 • dr Ewaryst Kowalczyk
 • dr Wojciech Graliński
 • dr Ewa Żołnierczyk
 • dr hab. Kamil Sikora

dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach

 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
 • prof. dr hab. Aleksander Woźny
 • dr hab. Rafał Maciąg
 • dr hab. Monika Podkowińska
 • dr Małgorzata Janiak
 • dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik
 • dr hab. Małgorzata Łosiewicz
 • dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska
 • dr hab. Agnieszka Stępińska
 • dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 • dr hab. Szymon Ossowski
 • dr hab. Piotr Celiński
 • dr hab. Mariola Antczak
 • dr hab. Monika Worsowicz
 • dr Sabina Cisek
 • dr Wojciech Maguś
 • dr Łukasz Szurmiński
 • dr Katarzyna Konarska
 • dr hab. Ewa Repucho
 • dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
 • dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
 • dr hab. Małgorzata Kisilowska
 • dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
 • dr hab. Anita Has-Tokarz

dyscyplina: pedagogika

 • ks. prof. dr hab. Adam Solak
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
 • dr hab. Stanisława Byra
 • dr hab. Iwona Czaja-Chudyba
 • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
 • dr hab. Mieczysław Dudek
 • dr hab. Sławomir Przybyliński
 • dr hab. Wioletta Kwiatkowska
 • dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła
 • dr hab. Justyna Kusztal
 • dr hab. Anna Błasiak
 • dr hab. Agnieszka Weiner
 • dr hab. Astrid Mięczkowska-Christiansen
 • dr hab. Danuta Uryga
 • dr hab. Paweł Rudnicki
 • dr hab. Danuta Opozda
 • dr hab. Małgorzata Kamińska
 • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx
 • dr hab. Ewa Domagała-Zyśk
 • dr hab. Maciej Bernasiewicz
 • dr hab. Iwona Myśliwczyk
 • dr hab. Kinga Kuszak
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska
 • dr Ewa Kulawska
 • dr Iwona Błaszczak
 • dr Wanda Józefa Kulesza
 • dr Mariusz Brodnicki

dyscyplina: nauki o polityce i administracji

 • prof. dr hab. Zbigniew Czachór
 • prof. dr hab. Adam Sulikowski
 • prof. dr hab. Andrzej Piasecki
 • prof. dr hab. Maciej Perkowski
 • prof. dr hab. Kamil Kardis
 • prof. dr hab. Maria Kardis
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach
 • prof. dr hab. Radosław Fiedler
 • prof. dr hab. Joanna Rak
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski
 • dr hab. Katarzyna Natalia Małysa-Sulińska
 • dr hab. Grzegorz Smyk
 • dr hab. Rafał Ożarowski
 • dr hab. Paweł Jan Olszewski
 • dr hab. Krzysztof Szewior
 • dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek
 • dr hab. Jan Mariusz Izdebski
 • dr hab. Radosław Rybkowski
 • dr hab. Artur Wołek
 • dr hab. Krzysztof Koźmiński
 • dr hab. Jan Rudnicki
 • dr Łukasz Wyszyński
 • dr hab. Beata Piskorska
 • prof. dr hab. Andrzej Podraza
 • dr hab. Wojciech Ziętara
 • dr hab. Renata Podgórzańska
 • dr Mariusz Karbowski
 • dr Adrian Chojan
 • dr Ryszard Majer
 • dr Marcin Roman Czubala Ostapiuk
 • dr Sylwia Gwoździewicz
 • dr Justyna Bokajło

dyscyplina: prawo kanoniczne

 • dr hab. Małgorzata Duda
 • o. dr hab. Dariusz Borek
 • dr hab. Anna Gołębiowska
 • Ks. dr hab. Lucjan Świto

dyscyplina: nauki socjologiczne

 • prof. dr hab. Kamil Kardis
 • prof. dr hab. Maria Kardis 
 • dr Bartosz Łukaszewski
 • ks. dr hab. Janusz Mierzwa
 • dr hab. Leon Szot
 • dr hab. Justyna Szulich-Kałuża
 • dr hab. Monika Podkowińska
 • dr hab. Stanisław Sorys
 • dr hab. Aneta Gawkowska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska
 • dr Anna Krajewska
 • dr Agnieszka Zaborowska
 • dr Przemysław Przybylski

dyscyplina: psychologia

 • prof. dr hab. Janusz Zdebski
 • prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak
 • dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
 • dr hab. Małgorzata Dobrowolska
 • dr hab. Lucyna Bakiera
 • dr hab. Aneta Borkowska
 • dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk
 • dr hab. Iwona Grzegorzewska
 • dr hab. Krystyna Rymarczyk
 • dr hab. Eligiusz Wronka
 • dr hab. Katarzyna Kamila Walęcka-Matyja
 • dr hab. Iwona Niewiadomska
 • dr hab. Zbigniew Gaś

dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

 • dr hab. Paweł Dobski
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
 • dr hab. Magdalena Kachniewska
 • dr hab. Włodzimierz Sroka
 • prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska
 • prof. dr hab. Tadeusz Kufel
 • dr hab. Bogusław Plawgo
 • dr hab. Agata Sudolska
 • dr hab. Witold Kowal
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska
 • dr hab. Ewa Mazur – Wierzbicka
 • dr hab. Małgorzata Baran
 • prof. dr hab. Ryszard Cierpiszewski
 • dr hab. Roman Dorczak
 • dr hab. inż. Piotr Grudowski
 • dr Svetlana Gudkova
 • dr hab. inż. Adam Jabłoński
 • dr hab. inż Marek Jabłoński
 • prof. dr hab. Sabina Kauf
 • prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz
 • dr hab. inż. Katarzyna Tworek

dyscyplina: ekonomia i finanse

 • dr hab. Jerzy Korczak
 • dr hab. Ewa Mazur – Wierzbicka
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski
 • dr hab. Elżbieta Bukalska
 • dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń
 • dr hab. Robert Kowalak
 • dr hab. Barbara Pogonowska
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska
 • dr hab. Jadwiga Berbeka
 • dr hab. Agata Niemczyk
 • prof. dr hab. Tadeusz Kufel
 • prof. Bogusław Grużewski
 • prof. dr hab. Danuta Dziawgo
 • dr hab. inż. Tomasz Korol
 • dr hab. Wiesława Lizińska
 • dr hab. Łukasz Lach
 • dr hab. Wawrzyniec Michalczyk
 • dr hab. Piotr Misztal
 • prof. dr hab. Marek Rocki
 • dr hab. Łukasz Popławski

dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • dr hab. Jadwiga Berbeka
 • dr hab. Agata Niemczyk
 • dr hab. Sławoj Tanaś

dyscyplina: nauki biologiczne

 • prof. dr hab. Jacek Bielecki
 • dr hab. Joanna Czarnecka
 • dr hab. Marek Żywicki
 • dr hab. Maciej Gąbka
 • prof. dr hab. Justyna Rogalska
 • dr hab. Małgorzata Duda
 • dr hab. Bożena Witek
 • prof. dr hab. Maciej Garstka
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
 • dr hab. Katarzyna Machowiak
 • dr hab. Piotr Rutkowski
 • dr hab. Katarzyna Szczepko
 • dr hab. Jacek Nowakowski
 • dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz
 • prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
 • prof. dr hab. Tomasz Kulik
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 • prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska
 • prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
 • dr hab. Grzegorz Góralski

dyscyplina: matematyka

 • dr hab. Aldona Dutkiewicz
 • prof. dr hab. Zbigniew Lonc
 • dr hab. Janusz Morawiec
 • dr hab. Piotr Niemiec
 • prof. dr hab. Leszek Plaskota
 • dr hab. Tomasz Połacik
 • dr hab. Paweł Przybyłowicz
 • dr hab. Andrzej Raczyński
 • dr hab. Elżbieta Sidorowicz
 • dr hab. Monika Budzyńska

dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

 • prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk
 • prof. dr hab. Adam Choiński
 • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
 • dr hab. Sylwia Kulczyk
 • prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz
 • prof. dr hab. Andrzej Macias
 • dr hab. Agata Duczmal-Czernikiewicz
 • dr hab. Dariusz Ficek
 • dr hab. Katarzyna Machowiak
 • dr hab. Leszek Łęczyński
 • dr hab. Zbigniew Podgórski
 • dr hab. Mariusz Sapota
 • dr hab. Adam Hibszer
 • dr hab. Rafał Kot
 • dr hab. Iwona Piotrowska
 • dr hab. Artur Zieliński

dyscyplina: astronomia

 • dr hab. Arkadiusz Berlicki
 • dr hab. Marek Nikołajuk
 • dr hab. Marian Soida

dyscyplina: nauki fizyczne

 • dr hab. Robert Kucharczyk
 • prof. dr hab. Adam Lipowski
 • dr hab. Eryk Wolarz
 • prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
 • prof. dr hab. Wiesław Leoński
 • prof. dr hab. Janusz Gluza
 • dr hab. Jacek Kubicki
 • dr hab. Inż. Michał Pawlak
 • dr hab. Artur Chrobak
 • dr hab. Roman Wrzalik
 • dr hab. Elżbieta Stephan
 • dr hab. Andrzej Krawiecki
 • dr hab. Tomasz Ślęzak
 • dr hab. inż. Jerzy Jasiński
 • dr hab. Marta Targosz-Korecka
 • dr hab. Joanna Raczkowska
 • prof. dr hab. Edward Wiktor Piotrowski
 • dr hab. inż. Krzysztof Ryczko
 • prof. dr hab. Andrzej Sitarz
 • dr hab. Bożena Zgardzińska

dyscyplina: informatyka

 • dr hab. Piotr Duda
 • prof. dr hab. Witold Dzwinel
 • dr hab. Mirosław Kurkowski
 • dr hab. Lidia Tendera
 • prof. dr hab. Leszek Plaskota
 • dr hab. Paweł Przybyłowicz
 • dr hab. Beata Zielosko

dyscyplina: nauki chemiczne

 • dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero
 • dr hab. Alicja Boryło
 • dr hab. Beata Cristóvão
 • dr hab. Ewa Gorodkiewicz
 • dr hab. inż. Jacek Grams
 • dr hab. inż. Monika Krasowska
 • dr hab. Wojciech Kujawski
 • dr hab. Jolanta Kumirska
 • prof. dr hab. Artur Michalak
 • dr hab. Anna Maria Nowicka
 • prof. dr hab. Rafał Siciński
 • prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
 • dr hab. Robert Zakrzewski

dyscyplina: technologia żywności i żywienia

 • dr hab. inż. Emilia Bernaś
 • dr hab. Wojciech Białas
 • dr hab. inż. Róża Biegańska-Marecik
 • prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska
 • prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska
 • prof. dr hab. inż. Iwona Konopka
 • dr hab. inż. Grażyna Krasnowska
 • dr hab. inż. Dorota Piasecka-Kwiatkowska
 • dr hab. inż. Joanna Sadowska
 • prof. dr hab. inż. Joanna Stadnik
 • dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska
 • dr hab. inż. Agata Witczak
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak
 • prof. dr hab. Irena Ozimek

dyscyplina: weterynaria

 • dr hab. Stanisław Dzimira
 • dr hab. Marta Mendel
 • prof. dr hab. Izabela Polkowska
 • dr hab. Andrzej Pomianowski
 • dr hab. Iwona Puzio
 • dr hab. Andrzej Rychlik

dyscyplina: leśnictwo

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak
 • dr hab. Piotr Borysiuk
 • dr hab. inż. Elżbieta Jancewicz
 • dr hab. inż. Emilia Janeczko
 • dr hab. Tomasz Rogoziński
 • dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski

dyscyplina: zootechnika i rybactwo

 • prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kondracki
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Mroczkowski
 • prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
 • prof. dr hab. inż. Anna Rekiel
 • prof. dr hab. Czesław Klocek
 • dr hab. Adam Roman
 • prof. dr hab. Wiesław Sobotka

dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 • dr hab. inż. Wojciech Antkowiak
 • prof. dr hab. inż. Anita Biesiada
 • prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 • dr hab. Katarzyna Brodzińska
 • dr hab. Barbara Frąszczak
 • dr inż. arch Wiesława Gadomska
 • dr hab. inż. Irena Niedzwiecka-Filipiak
 • dr hab. inż. Katarzyna Panasiewicz
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
 • prof. dr hab. inż. Jacek Żarski
 • dr hab. inż. Małgorzata Milecka
 • dr hab. Katarzyna Szopka
 • dr inż. Kazimierz Warmiński
 • dr hab. Jacek Olszewski
 • dr hab. inż. Jan Buczek

dyscyplina: architektura i urbanistyka

 • prof. dr hab. inż. Barbara Gronostajska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszkowski
 • dr hab. inż. Irena Niedźwiecka-Filipiak
 • prof. dr hab. inż. Jan Rabiej
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz
 • dr inż. Agata Gawlak
 • dr hab. inż. Agata Zachariasz
 • dr hab. inż. Dorota Winnicka-Jasłowska
 • dr hab. Ewa Trzaskowska

dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

 • dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa
 • dr hab. inż. Rafał Burdzik
 • dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski
 • dr hab. inż. Piotr Folęga
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska
 • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk
 • dr hab. inż. Piotr Srokosz
 • dr hab. inż. Marcin Staniek
 • dr hab. inż. Ryszard Szpunar
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • dr hab. inż. Jerzy Chmiel
 • dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
 • prof. dr hab. inż. Roman Kinasz
 • dr inż. Stanisław Bacior
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
 • dr hab. inż. Beata Nowogońska
 • dr hab. inż. Artur Kierzkowski
 • dr hab. inż. Waldemar Mironiuk
 • dr inż. Kamil Maciuk
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • dr hab. inż. Anna Stelmach
 • dr hab. inż. Mariusz Jaśniok
 • prof. dr hab. inż. Leszek Szojda

dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika

 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn
 • dr hab. inż. Andrzej Bień
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • dr hab. inż Ryszard Golański
 • dr hab. inż Andrzej Żak
 • dr inż. Szczepan Moskwa
 • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek

dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • dr inż. Jarosław Chudzicki
 • dr hab. inż. Krystian Czernek
 • dr hab. Lidia Dąbek
 • dr hab. inż. Dariusz Fuksa
 • dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski
 • prof. dr hab. Ewa Karwowska
 • dr hab. inż Piotr Kolasiński
 • dr inż. Ryszard Kozakiewicz
 • dr hab. inż. Marek Ochowiak
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
 • prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
 • dr hab. Małgorzata Wojtkowska
 • dr hab. inż. Małgorzata Żubrowska-Sudoł

dyscyplina: inżynieria biomedyczna

 • dr hab. inż. Jarosław Filipiak
 • dr hab. inż. Jolanta Pauk
 • dr hab. inż. Marek Pawlikowski
 • dr hab. inż. Piotr Szymczyk
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski

dyscyplina: inżynieria materiałowa

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta
 • dr hab. inż. Jakub Haberko
 • dr hab. inż. Wiesław Jakubik
 • prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
 • dr hab. inż Maria Maj
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak
 • dr hab. inż. Marek Roszak
 • dr hab. inż. Jerzy Sobiecki
 • dr hab. inż.  Ewa Stodolak-Zych
 • dr hab. inż. Magdalena Szumera
 • dr inż. Magdalena Ziąbka

dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

 • prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
 • dr hab. Bogdan Księżopolski
 • dr hab. Konrad Kułakowski
 • dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
 • dr inż. Anna Pławiak-Mowna
 • dr hab. inż. Izabela Rojek
 • prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita
 • dr hab. inż. Krzysztof Simiński
 • prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk
 • dr hab. inż. Małgorzata Sterna
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek
 • dr hab. inż. Robert Wrembel
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
 • dr hab. inż. Zbigniew Zieliński
 • dr hab. inż. Andrzej Żak

dyscyplina: inżynieria chemiczna

 • dr hab. inż. Krystian Czernek
 • dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz
 • dr hab. inż. Marek Ochowiak
 • dr hab. inż. Izabela Pawlaczyk-Graja
 • dr inż. Małgorzata Petzel
 • dr hab. inż Piotr Rutkowski
 • prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
 • dr hab. inż. Magdalena Szumera
 • dr hab. inż. Paulina Wiecińska
 • dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska

dyscyplina: inżynieria mechaniczna

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
 • dr hab. inż. Krystian Czernek
 • dr hab. inż. Ewa Dostatni
 • dr hab. inż. Bogdan Dybała
 • dr hab. inż. Mariusz Giergiel
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski
 • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska
 • dr hab. inż. Artur Kierzkowski
 • prof.  dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
 • dr hab. inż. Waldemar Mironiuk
 • dr hab. inż. Adam Marciniec
 • dr hab. inż. Izabela Rojek
 • dr hab. inż. Marek Roszak
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki
 • dr hab. inż. Sylwia Werbińska-Wojciechowska
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
 • dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki 

dyscyplina: nauki medyczne

 • dr Filip Dąbrowski
 • dr Grażyna Franek
 • dr hab. Mariusz Goniewicz
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz
 • dr Beata Haor
 • dr hab. Anna Kilanowicz-Sapota
 • prof. dr hab. Jacek Klawe
 • prof. dr hab. Józef Kobos
 • dr hab. Maciej Krawczyk
 • prof. dr hab. Anna Kurnatowska
 • prof. dr hab. Piotr Kurnatowski
 • prof. dr hab. Jolanta Kujawa
 • dr hab. n. med. Ryta Łagowska
 • dr Iwona Maciąg – Tymecka
 • prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
 • dr hab. Maria Kłopocka
 • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
 • dr hab. Marek Niczyporuk
 • dr hab. Dorota Olszewska-Słonina
 • prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis
 • prof. dr hab. Leszek Pączek
 • prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah
 • dr Renata Sieradzan – Skrzetuska
 • dr Jacek Smereka
 • prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 • prof. dr hab. Marta Tanasiewicz
 • dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo
 • dr Marta Wacewicz – Muczyńska
 • dr hab. Alicja Walczak
 • prof. dr hab. Maciej Wilczak
 • prof. dr hab. Maria Wróbel
 • prof. dr hab. Jerzy Zalewski
 • prof. dr hab. Wojciech Załuska
 • dr hab. Mateusz Cybulski
 • dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus
 • dr hab. Maria Kózka
 • dr hab. Beata Pacian
 • dr hab. Teresa Pop
 • dr Katarzyna Wesołowska-Górniak
 • dr hab. Tomasza Kryczka
 • dr hab. Anna Mania
 • prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
 • prof. dr hab. Aida Kusiak
 • prof. dr hab. Kamil Torres
 • prof. dr hab. Beata Naumnik
 • prof. dr hab. Wojciech Naumnik
 • prof. dr hab. Barbara Dołęgowska
 • dr hab. Anita Chudecka – Głaz
 • dr hab. Aleksandra Gawlikowska – Sroka

dyscyplina: nauki o zdrowiu

 • dr hab. Mateusz Cybulski
 • dr hab. Grażyna Iwanowicz – Palus
 • dr hab. Maria Kózka
 • dr hab. Anna Pacian
 • dr hab. Teresa Pop
 • dr Katarzyna Wesołowska-Górniak
 • dr Gabriela Henrykowska
 • dr Grażyna Dębska

dyscyplina: nauki farmaceutyczne

 • prof. dr hab. Grażyna Biała
 • prof. dr hab. Anna Gumieniczek
 • dr hab. Beata Jakubowska-Solarska
 • dr hab. Dorota Kowalczuk
 • prof. dr hab. Jerzy Krysiński
 • dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
 • prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
 • dr hab. Sławomir Wilczyński
 • prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej

 • prof. dr hab. Janusz Iskra
 • dr hab. Anna Kęska
 • prof. dr hab. Andrzej Klimek
 • dr hab. Marcin Krawczyński
 • dr hab. Beata Pluta
 • dr Mariusz Pociecha
 • dr hab. Krzysztof Prusik
 • dr Paweł Targosiński
 • dr hab. Jolanta Żyśko

dyscyplina: sztuki filmowe i teatralne

 • prof. dr hab. Krzysztof Hejke
 • prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
 • prof. dr hab. Piotr Mikucki
 • prof. Jacek Roman Radomski
 • prof. Stanisław Szymański
 • prof. dr hab. Marcin Bartnikowski
 • dr hab. Krystyna Doktorowicz
 • dr hab. Monika Jakowczuk
 • dr hab. Katarzyna Skarżanka
 • dr hab. Piotr Seweryński
 • prof. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
 • dr hab. Józef Romasz
 • dr Roman Sawka

dyscyplina: sztuki muzyczne

 • prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz
 • prof. dr hab. Marcin Baranowski
 • dr hab. Kinga Ceynowa
 • prof. dr. hab. Grażyna Bożek-Wota
 • prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak
 • prof. dr. hab. Izabela Ceglińska
 • dr hab. Grażyna Czerwińska
 • prof. dr. hab. Urszula Marciniec-Mazur
 • prof. dr hab. Andrzej Godek
 • prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska
 • prof. dr hab. Jerzy Swoboda
 • prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
 • prof. dr hab. Tomasz Strahl
 • prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
 • prof. dr hab. Krzysztof Olczak
 • prof. dr hab. Andrzej Lupa
 • prof. dr hab. Małgorzata Kupsik
 • prof. dr hab. Piotr Jan Łykowski
 • dr hab. Henryk Gembalski
 • dr hab. Joanna Marcinkowska
 • dr hab. Ewa Murawska
 • dr hab. Katarzyna Rajs
 • prof. dr hab. Krzysztof Grzeszczak
 • dr hab. Olga Hans
 • prof. dr hab. Ewa Kowalska-Zając
 • dr hab. Michał Moc
 • dr hab. Marian Szukalski
 • dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz
 • dr hab. Ewa Wojtyga
 • prof. dr hab. Urszula Kryger
 • prof. dr hab. Anna Serafińska
 • dr Adam Pilch
 • dr hab. Marcin Wolniewski
 • dr hab. Jacek Owczarek
 • dr hab. Kamila Kułakowska

dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 • prof. dr hab. Tomasz Bierkowski
 • dr hab. Paweł Bińczycki
 • dr hab. Andrzej Klisz
 • dr hab. Anna Kmita
 • prof. dr hab. Andrzej Markiewicz
 • prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska
 • prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz
 • prof. Paulina Komorowska-Birger
 • prof. dr hab. Andrzej Wielgosz
 • prof. dr hab. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska
 • dr hab. Mariusz Dański
 • dr hab. Ewa Janus
 • dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła
 • dr hab. Lech Polcyn
 • dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska
 • dr hab. Andrzej Sobaś
 • dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska
 • dr hab. Agata Danielak-Kujda
 • dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
 • dr hab. Katarzyna Radecka
 • dr hab. Elżbieta Basiul
 • dr hab. Michał Marcin Matuszczyk
 • dr hab. Jacek Mrowczyk
 • dr Judyta Bernaś
 • dr Joanna Marcinkowska
 • dr Tomasz Kalitko
 • prof. dr hab. Piotr Wołyński
 • prof. dr hab. Zdzisław Olejniczak

dyscyplina: pedagogika

 • dr Jarosław Wagner
 • dr Ewa Kulawska
 • dr hab. Anna Klim-Klimaszewska
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr hab. Adam Solak
 • dr hab. Sławomir Przybyliński

dyscyplina: matematyka

 • dr hab. Aldona Dutkiewicz
 • dr hab. Janusz Morawiec
 • dr hab. Monika Budzyńska

dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej

 • dr hab. Michał Spieszny

dyscyplina: nauki chemiczne

 • dr Agnieszka Siporska
 • dr Anna Wypych-Stasiewicz

dyscyplina: nauki biologiczne

 • dr Marcin Chrzanowski

dyscyplina: nauki fizyczne

 • dr Tomasz Greczyło

dyscyplina: nauki o ziemi i środowisku

 • dr hab. Elżbieta Szkurłat
 • dr hab. Iwona Piotrowska
 • dr hab. Adam Hibszer

 • Paweł Adamiec
 • Filip Bielec
 • Katarzyna Bojarska
 • Michalina Brokos
 • Hanna Chrobak-Marszał
 • dr n. med. Anna Dąbrowska
 • dr Marcin Dokowicz
 • Adrian Duleba
 • Dominik Duralski
 • Ewelina Dyląg-Pawłyszyn
 • Beata Filus
 • Patrycja Florczuk-Kołomyja
 • Michał Gajda
 • Adam Gajek
 • Artur Gawryszewski
 • Sylwia Giza
 • Michał Goszczyński
 • Mateusz Grochowski
 • Jakub Grodecki
 • Olga Janiszewska
 • Barbara Jura
 • Bartosz Kasiński
 • Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak
 • Wojciech Kiełbasiński
 • Michał Klimczyk
 • Tomasz Kocoł
 • Grzegorz Kołodziej
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Żaneta Komoś
 • Wiktor Kordyś
 • Agnieszka Kozera
 • Magdalena Koziara
 • Jakub Kozieł
 • Konrad Krawczyk
 • Agnieszka Kubacka
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka
 • Edyta Lasota-Bełżek
 • dr Jacek Lewicki
 • Patryk Lisiecki
 • Łukasz Łukomski
 • dr Michał Machura
 • Maciej Markowski
 • Wioletta Marszelewska
 • Karolina Martyniak
 • Damian Michalik
 • Magdalena Michalik-Sztumska
 
 • Paweł Miry
 • Anna Mrozowska
 • Katarzyna Nowak
 • Natalia Nyt
 • Paulina Okrzymowska
 • Katarzyna Ostrowska
 • Joanna Paździor
 • Mateusz Piechowski
 • Ludwika Piwowarczyk
 • Amadeusz Przezpolewski
 • Maciej Rewucki
 • Justyna Rokita-Kasprzyk
 • Beata Sejdak
 • dr Anna Sikora
 • Julia Sobolewska
 • Agnieszka Socha-Woźniak
 • Daria Starak
 • Magdalena Tokarska-Pawłowska
 • Dominika Wyszyńska
 • dr Łukasz Wyszyński
 • Tomasz Zarębski
 • Małgorzata Zdunek
 • Sara Zemczak

 • dr hab. Peter Adamisin
 • prof. dr hab. Beata Balogova
 • dr Second Bwanakare
 • dr hab. Alexandra Chapčáková
 • prof. dr hab. Remigijus Daubaras
 • dr. ing. Marie Gabryšová
 • prof. dr hab. Karol Görner
 • prof. Bogusław Grużewski
 • prof. Tomas Kačerauskas
 • dr hab. Kamil Kardis
 • dr hab. Maria Kardis
 • prof. dr hab. Peter Konya
 • dr Halina Kotikovă
 • Prof. Ivan Leban
 • dr hab. Irena Medňanskă
 • prof. dr. Ramune Marcinkeviciute
 • dr hab. Marek Michalski
 • prof. Grzegorz Monastyrski
 • Prof. Anna-Maria Papini
 • dr Jana Raclavskă
 • prof. Miroslav Sasek
 • prof. Tadeusz Siwek
 • dr Beate Stortkuhl
 • dr Olgierd Swiatkiewicz
 • dr Józef Szymeczek
 • dr Jolanta Urbanowič
 • prof. Ladislav Varkoly
 • Michèle P. Wera
 • dr hab. inż. Michal Zábovský
 • prof. Aleś Zaricky
 • dr Grzegorz Zgraja
 • prof. dr hab. Jan Zielonka

 • Adamiec Monika
 • Andrzejczyk Agata
 • Balamowski Jakub
 • Bednarska Julia
 • Banasiak Julia
 • Bonas Kamil
 • Borczyński Piotr 
 • Chętko Antoni
 • Cholewik Martyna 
 • Durys Damian
 • Dylewski Przemysław
 • Dynderz Natalia 
 • Ekner Marta
 • Feret Krzysztof
 • Feret Ryszard
 • Gerus Michał
 • Herman Magdalena
 • Janocha Tomasz
 • Jarosz Wojciech
 • Jedlińska Katarzyna
 • Jóźwiak Mariusz
 • Kalka Bartosz
 • Kamrowska Daria
 • Kawulok Bartłomiej
 • Kędzior Barbara
 • Kilanowska Zuzanna
 • Kopaczyński Mateusz
 • Koperska Weronika
 • Korab Maciej
 • Korolko Patryk
 • Korzeniowski Adrian
 • Kościelna Aleksandra
 • Kowalczyk Kamila
 • Koziołek Rafał
 • Kożewnikow Maria
 • Królikowski Karol
 • Kruchelska Anastazja
 • Kruszyńska Joanna
 • Kuropatwińska Sylwia
 • Kusak Krzysztof
 • Lewicki Kewin
 • Lewiński Franciszek 
 • Łukomski Mikołaj
 • Malicki Adam
 • Maruszczak Joanna
 • Matwiejuk Aleksandra
 • Maurek Tomasz
 • Mazur Jakub
 • Naszkiewicz Michał
 • Nowak Klaudia
 • Nowicki Michał
 • Olszewski Jakub
 • Panas Zuzanna
 • Pawłowski Michał
 • Pioch Marcin
 • Piszczek Jakub
 • Płaczek Katarzyna
 • Poszwa Małgorzata
 • Rudzińska Anna
 • Siwek Michał
 • Smoleń Justyna
 • Stankowska Agata
 • Staruch Ewa

 • Stefaniak Jakub
 • Szymkiewicz Karolina 
 • Śliwiński Jakub
 • Świniarski Paweł
 • Tryka Arleta
 • Tyrka Marta
 • Walkowiak Wiktorka
 • Weichbrodt Wiktoria
 • Wieczorek Jan
 • Wiszniowski Bartosz
 • Wojna Waldemar
 • Wróblewski Paweł
 • Wundziński Karol
 • Wylaź Karol
 • Zabandżała Stanisław
 • Zagajewska Maria
 • Zasiadczyk Kinga
 • Zaremba Piotr
 • Zdybel Paweł
 • Zienkiewicz Maria

 • Adamiec Paweł
 • Adaszczyk Mateusz
 • Baca Bartosz
 • Bardo Michał
 • Bąkiewicz Anna
 • Borejsza-Wysocka Sabina
 • Borowiec-Wieczorek Magdalena
 • Borowy Maciej
 • Burgs Andrzej
 • Bugajewska Anna
 • Ciesielski Przemysław
 • Czapczyk Dominik
 • Cebula Grzegorz
 • Czekaj Robert
 • Czerwony Paweł
 • Czuba Anna
 • Dąbrowski  Piotr
 • Denys Łukasz
 • dr Dębicka-Ozorkiewicz Grażyna
 • Drozdowski Rafał
 • Duleba Adrian
 • Dzikowska Mirosława
 • dr Foligowski Przemysław
 • Garbolińska Magdalena
 • Gąsiorek Ewa
 • Glaser Paweł
 • Gniatkowski Michał
 • Gościniarek Sebastian
 • Górka Anna
 • dr inż. Grądzki Waldemar
 • Gryczewski Jacek
 • Horajski Michał
 • Jabłońska Andżelika
 • Jagodziński Wojciech
 • Janiszewski Łukasz
 • Jankowska Marta
 • Jasiński Arkadiusz
 • Juda Paweł
 • Kaczmarek-Kacprzak Agnieszka
 • Kaszyński Grzegorz
 • Kidyba Monika
 • Kiełbasińska Maria
 • Klonowska Agnieszka
 • Koneczniak Grzegorz
 • Kocoł Tomasz
 • Kornacka Anna
 • Kornacki Paweł Wadim
 • Kostiukow Anna
 • Kostrzewska Anna
 • Kowalczyk  Iwona
 • Kowalczyk-Chudy Joanna
 • Kowalski Marcin
 • Krzyszczak Robert
 • Kulczycki Piotr
 • dr Lewicki Jacek
 • dr Lewiński Bogdan
 • Luczewski Michał
 • dr inż. Łyp-Wrońska Katarzyna
 • Maras Piotr
 • Margalski Sebastian
 • Markowski Maciej
 • Mazurek Maciej
 • Miry Paweł
 • Moczyński Ryszard
 • Mrożek Tomasz
 • Napieraj  Norbert
 • Napieralski Paweł
 • Napierała Marcin
 • Nowak Adrian
 • Nowak Paweł
 • Nowak Maciej
 • Odrzygóźdź Cezary
 • Pawlak Przemysław
 • Piasecki Piotr
 • Piecuch Krystyna
 • Pierzchała Krystyna
 • Pietruszewska-Cętkowska Iwona
 • Postaremczak Dominik
 • dr inż. Proniewska Klaudia
 • Prucnal Mateusz
 • dr hab. Prusik Krzysztof
 • Prusińska Marta
 • Razik Waldemar
 • Romanowski Mateusz
 • Rudnicki Zbigniew
 • Ruks-Wojtkowiak Magdalena
 • Rząsa-Duran Elżbieta
 • dr Samborska Lucyna
 • Smolarek-Kołecka Natalia
 • Snop Sebastian
 • Sobczyk Sławomir
 • Sobeyko-Bejnarowicz Justyna
 • Solarz Jacek
 • Springer Jerzy
 • Staniszewska Iwona
 • Strojny Damian
 • dr hab. Stefański Artur
 • Strychaniecki Piotr
 • Szawarski  Adam
 • Szczepkowski Jakub
 • Szefer Piotr
 • Szeląg Małgorzata
 • Szpaderska Karolina
 • Śledzik Joanna
 • Świłło Izabella
 • Tenczyński Marek
 • Trela Jacek
 • Truskolawska-Plichcińska Marta
 • dr Wawrzyk Anna
 • Wawrzyk Tomasz
 • dr Wdzięczak Janusz
 • Wilczek Piotr
 • Wiśniewska Katarzyna
 • Wodok Piotr
 • Wojtkowiak Marcin
 • Wolkenstein Artur
 • Wolny  Piotr
 • dr Wyskida Jan
 • dr n. med Wyskida Katarzyna
 • Zaręba Elwira
 • Zasadziński Jan
 • Ziemniewicz Bożena