Struktura organizacyjna

Polską Komisję Akredytacyjną tworzy od osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez senaty uczelni, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa), ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Organami Komisji są: Przewodniczący, Sekretarz oraz Prezydium. W skład Komisji wchodzi 8 Zespołów działających w obszarach kształcenia, z których każdy złożony jest co najmniej z czterech osób, w tym trzech z najwyższymi kwalifikacjami naukowymi – tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz przedstawiciela organizacji pracodawców. Komisja współpracuje ponadto z ekspertami zewnętrznymi. Prezydium PKA tworzą Przewodniczący, Sekretarz, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, dwóch przedstawicieli organizacji pracodawców oraz ośmiu przewodniczących zespołów obszarowych. Obsługę administracyjną PKA prowadzi jej Biuro.

Przewodnicząca – dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł
(do 01.09.2016 r. – dr hab. Beata Mikołajczyk)

 • dr Clarinda Calma (do dnia 31 sierpnia 2017 r.)
 • dr hab. Marek Cieszkowski (od 09.11.2017 r.)
 • o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 • prof. dr hab. Andrzej Łyda
 • dr hab. Aneta Majkowska
 • dr Lucyna Rotter
 • dr hab. Piotr Sikora prof. 
 • dr hab. Stanisław Uliasz

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Kufel

 • dr hab. Jakub Brdulak
 • dr hab. Wiesław Ciechomski
 • prof. dr hab. Andrzej Cieślik
 • dr hab. Wojciech Downar
 • prof. dr hab. Marek Lisiński
 • prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek

Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

 • dr Adriana Sylwia Bartnik (od 11.12.2018 r.)
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak
 • dr Anna Maria Kola
 • prof. dr hab. Marek Kucia
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr Monika Poboży (do 13.10.2017 r.)
 • dr hab. Radosław Rybkowski
 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (do 30.09.2018 r.)
 • prof. dr hab. Krzysztof Szewior
 • dr hab. Bogumił Szmulik
 • dr hab. inż. Andrzej Urban
 • dr hab. Artur Wołek
 • prof. dr hab. Mariusz Bolesław Zieliński

Przewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński

 • prof. dr hab. Hanna Gulińska
 • dr hab. Marek Kowalski
 • prof. dr hab. Marek Zaionc

Przewodniczący – prof. dr hab. Michał Kozakiewicz

 • dr hab. Anna Bąkiewicz
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk (od 11.02.2016 r.)
 • prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 • dr hab. Krystyna Dwucet
 • prof. dr hab. Anita Franczak
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
 • prof. dr hab. Leszek Nogowski
 • prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
 • prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski
 • dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski

Przewodniczący – dr hab. inż. Janusz Uriasz

 • dr hab. inż. Krystian Czernek
 • dr hab. inż. Jerzy Garus
 • dr hab. inż. Ryszard Golański
 • dr hab. inż. Dorota Kulikowska
 • prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 • prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
 • prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
 • dr hab. inż. Anna Stelmach
 • dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk
 • dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska
 • dr hab. inż. Zygmunt Mazur (do 01.09.2016 r.)

Przewodniczący – dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek

 • prof. dr hab. Milena Dąbrowska (od 11.12.2018 r.)
 • dr Dorota Gazurek (od 15.03.2017 r.)
 • prof. dr hab. Janusz Iskra
 • prof. dr hab. Ireneusz Marek Kowalski (do 30.09.2018 r.)
 • dr hab. Maciej Krawczyk (do 15.02.2017 r.)
 • dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś (do 30.09.2018 r.)
 • prof. dr hab. Piotr Kurnatowski (od 28.02.2017 r.)
 • prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 • prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
 • dr Mariusz Pociecha
 • dr hab. Teresa Pop
 • prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah (do 31.12.2016 r.)
 • prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 • dr hab. Robert Ślusarz

Przewodniczący – prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski

 • prof. dr hab. Teresa Adamowicz Kaszuba
 • prof. dr hab. Andrzej Głowacki
 • dr hab. Monika Jakowczuk
 • prof. dr hab. Janina Rudnicka
 • prof. dr hab. Andrzej Sapija (od 28.02.2017 r.)
 • prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk (od 11.12.2018 r.)
 • dr hab. Piotr Mikucki (do 01.09.2016 r.)

Przewodniczący – prof. dr hab. Hanna Gulińska

 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • dr Anna Maria Kola
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk
 • dr Mariusz Pociecha
 • prof. dr hab. Andrzej Sapija

Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Satuła

 • prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
 • prof. dr hab. Tadeusz Jan Boruta
 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • prof. dr hab. Paweł Artur Chmielnicki
 • dr hab. Joanna Moczydłowska
 • dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • dr hab. Jacek Szczepański
 • dr hab. Jerzy Grzegorz Wójtowicz

Przewodniczący – dr hab. Marek Kowalski

 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • prof. dr hab. Anita Franczak
 • prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 • dr hab. Piotr Sikora

Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Diks

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (do 30.09.2018 r.)
 • dr hab. Maria Próchnicka
 • dr hab. Marek Kowalski
 • mgr Izabela Kwiatkowska-Sujka
 • mgr Marcin Wojtkowiak
 • mgr Grzegorz Kołodziej
 • Grzegorz Kołodziej  – Koordynator ds. współpracy z ekspertami studenckimi,
 • Dominik Postaremczak  – Koordynator ds. współpracy z ekspertami reprezentującymi pracodawców.
 • Paweł Adamiec – Koordynator zespołu ekspertów studenckich z ramienia Parlamentu Studentów RP,
 • Maciej Markowski – Specjalista ds. współpracy międzynarodowej.

Kierownictwo PKA:

prof. dr hab. Krzysztof Diks

Przewodniczący PKA

dr hab. Maria Próchnicka

Sekretarz PKA

Organy PKA

Przewodniczący

prof. dr hab Krzysztof Diks
Przewodniczący PKA

Prezydium

prof. dr hab Krzysztof Diks
Przewodniczący PKA
dr hab. Maria Próchnicka
Sekretarz PKA
dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł
Przewodnicząca Zespołu nauk humanistycznych, przedstawiciel organizacji pracodawców
prof. dr hab. Tadeusz Kufel
Przewodniczący Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Przewodniczący Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych
prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński
Przewodniczący Zespołu nauk ścisłych
prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
Przewodniczący Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
dr hab. inż. Janusz Uriasz Przewodniczący Zespołu nauk technicznych
dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek
Przewodnicząca Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
Przewodniczący Zespołu sztuki
prof. dr hab. Hanna Gulińska
Przewodnicząca Zespołu do spraw kształcenia nauczycieli
dr hab. Marek Kowalski
Przedstawiciel organizacji pracodawców
Dominik Leżański
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP