Struktura organizacyjna

Polską Komisję Akredytacyjną tworzy do stu członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez uczelnię, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prezydium PKA, Parlament Studentów RP (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa) ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Organami Komisji są: Przewodniczący oraz Prezydium. W skład Komisji wchodzą zespoły działające w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, Zespół ds. kształcenia nauczycieli oraz Zespół odwoławczy.  Każdy Zespół złożony jest co najmniej z czterech osób, w tym trzech z najwyższymi kwalifikacjami naukowymi – tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego – oraz przedstawiciela organizacji pracodawców. Komisja współpracuje ponadto z ekspertami zewnętrznymi. Prezydium PKA tworzą: Przewodniczący, Sekretarz, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciel organizacji pracodawców, przewodniczący Zespołu do spraw kształcenia nauczycieli oraz ośmiu przewodniczących zespołów dziedzinowych. Obsługę administracyjną PKA prowadzi jej Biuro.

Przewodniczący – prof. dr hab. Dariusz Dolański

 • prof. dr hab. Igor Borkowski
 • o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (od 26 kwietnia 2021 r.) 
 • dr Bogdan Dziobkowski
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
 • dr Marta Lizut (od 26 kwietnia 2021 r.) 
 • mgr Beata Opala
 • dr hab. Alina Orłowska
 • ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski (od 26 kwietnia 2021 r.) 
 • dr hab. Ariadna Strugielska
 • prof. dr hab. Stanisław Uliasz
 • dr hab. Violetta Wróblewska

Przewodniczący – dr hab. inż. Janusz Uriasz

 • dr hab. inż. Dariusz Grabowski
 • prof. dr hab. inż. Marek Henczka
 • prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
 • prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 • dr hab. inż. Jacek Kucharski
 • dr hab. inż. Dorota Kulikowska
 • prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
 • prof. dr hab. inż. Bożena Skołud
 • dr hab. inż. Dariusz Świsulski
 • dr hab. inż. Jacek Tarasiuk
 • dr hab. inż. Kazimierz Worwa

Przewodniczący – prof. dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek

 • prof. dr hab. Dorota Darmochwał-Kolarz
 • prof. dr hab. Milena Dąbrowska
 • dr hab. Mariola Głowacka
 • prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 • prof. dr hab. Anna Marchewka
 • prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 • dr hab. Krystyna Rożek-Piechura
 • prof. dr hab. Monika Rudzińska-Bar
 • dr Edyta Sienkiewicz-Dianzenza (od 26 kwietnia 2021 r.) 
 • prof. dr hab. Janusz Solski
 • dr hab. Robert Ślusarz

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

 • prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska
 • prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Franciszek Skrzypczak

Przewodniczący – prof. dr hab. Michał Kozakiewicz

 • prof. dr hab. Jerzy Błoszyk
 • prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka (od 23 września 2022 r.)
 • prof. dr hab. Krzysztof Diks (do 2 grudnia 2021 r.)
 • dr hab. Małgorzata Duda  (od 9 marca 2022 r.)
 • prof. dr hab. Anita Franczak
 • prof. dr hab. Hanna Gulińska
 • dr hab. Marek Kowalski
 • dr Ilona Nowosad (od 23 września 2022 r.)
 • prof. dr hab. Mariusz Rzętała
 • dr hab. inż. Włodzimierz Salejda
 • dr hab. Paweł Woźny

prowadzący działalność w zakresie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia

Przewodniczący – dr hab. inż. Andrzej Urban

 • dr Adriana Bartnik-Małek
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Bąk (do 4 marca 2023 r.)
 • dr Martin Dahl
 • dr hab. Tomasz Demendecki (od 26 kwietnia 2021 r.) 
 • dr hab. Anna Fidelus
 • dr hab. Waldemar Hoff (od 9 marca 2022 r.)
 • dr Anna Kola
 • dr hab. Marek Mączyński
 • dr hab. Andrzej Niesporek
 • prof. dr hab. Elżbieta Osewska
 • dr hab. Przemysław Osiewicz
 • prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
 • dr hab. Maria Próchnicka
 • prof. dr hab. Mirosław Sadowski (od 26 kwietnia 2021 r.) 
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz (od 22 września 2020 r.)
 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski (od 6 maja 2021 r.)
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel (od 26 kwietnia 2021 r.) 
 • dr hab. Bogumił Szmulik (od 27 kwietnia 2021 r. do 1 listopada 2021 r.)
 • dr hab. Piotr Szwedo

prowadzący działalność w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości

Przewodniczący – dr hab. Wiesław Ciechomski

 • dr hab. Jakub Brdulak
 • dr hab. Wojciech Downar (do 31 marca 2022 r.)
 • dr Agnieszka Jakubowska
 • dr Ewa Kulińska-Sadłocha (do 31 grudnia 2022 r.)
 • dr Kinga Kurowska-Wilczyńska
 • dr hab. Michał Przybyliński (od 22 września 2020 r.)
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
 • dr hab. Anna Tobolska
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot

Przewodniczący – prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski

 • prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
 • prof. dr hab. Ewa Kutryś
 • prof. dr hab. Andrzej Sapija
 • prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk
 • dr hab. Marek Średniawa

Przewodniczący – prof. dr hab. Hanna Gulińska

 • prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 • dr hab. Anna Fidelus
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • dr Anna Kola
 • prof. dr hab. Anna Marchewka
 • dr hab. inż. Włodzimierz Salejda
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz (od 22 września 2020 r.)
 • dr hab. Ariadna Strugielska

Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Satuła

 • prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
 • prof. dr hab. Tadeusz Jan Boruta
 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • prof. dr hab. Paweł Artur Chmielnicki
 • dr hab. Elżbieta Kotkowska
 • prof. dr hab. Joanna Maria Moczydłowska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • dr hab. Rajmund Tomik
 • prof. dr hab. Jerzy Grzegorz Wójtowicz
 • prof. dr hab. Magdalena Zioło

Kewin Lewicki (od 1 stycznia 2023 r.)

Mateusz Grochowski (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.)

Dominik Leżański (do 31 grudnia 2020 r.)

Przewodniczący – prof. dr hab. Paweł Artur Chmielnicki

 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • dr hab. Marek Kowalski
 • dr hab. inż. Dorota Kulikowska
 • dr hab. Piotr Szwedo

Przewodniczący – ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski

 • dr hab. Tomasz Demendecki
 • dr hab. Marek Kowalski
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
 • prof. dr hab. Grazyna Trzpiot
 • Mateusz Kopaczyński

Przewodniczący – prof. dr hab. Adam Budnikowski

Członkowie:

 • prof. dr hab. Jan Głuchowski,
 • Mateusz Grochowski (Przewodniczący Parlamentu Studentów RP),
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała,
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski,
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak,
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak,
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek,
 • Dominik Postaremczak (Koordynator ekspertów PKA ds. współpracy z pracodawcami),
 • dr hab. Jerzy Przyborowski,
 • prof. dr hab. Marek Rocki,
 • dr hab. Mieczysław Socha,
 • prof. dr hab. Danuta Strahl,
 • dr hab. Dariusz Surowik,
 • prof. dr hab. Waldemar Tłokiński,
 • prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz,
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn.

Przewodnicząca – dr hab. Maria Próchnicka, Sekretarz PKA

Członkowie:

 • prof. dr hab. Dariusz Dolański,
 • Filip Krokos,
 • Dominik Postaremczak,
 • dr hab. Mieczysław Socha,
 • prof. dr hab. Magdalena Zioło,
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka.
 • Grzegorz Kołodziej – koordynator ds. współpracy z ekspertami studenckimi
 • Dominik Postaremczak – koordynator ds. współpracy z ekspertami reprezentującymi pracodawców

Pełnomocnicy Przewodniczącego PKA:

 • dr hab. Maria Próchnicka – Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. koordynacji działań w zakresie opracowania strategii PKA
 • prof. dr hab. Paweł Artur Chmielnicki – Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. legislacji
 • prof. dr hab. n. med. Kamil Torres – Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. akredytacji kierunków medycznych
 • mgr Izabela Kwiatkowska-Sujka – Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. współpracy z zagranicą i akredytacji międzynarodowych
 • mgr Karolina Martyniak – Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. systemu zarządzania jakością

Osoby współpracujące z PKA:

 • Mateusz Kopaczyński – Koordynator zespołu ekspertów studenckich z ramienia Parlamentu Studentów RP

Kierownictwo PKA:

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski

Przewodniczący PKA

dr hab. Maria Próchnicka

Sekretarz PKA

Organy PKA w kadencji 2020-2023

Przewodniczący

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski (od dnia 29 kwietnia 2023 r.)
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (od dnia 25 czerwca 2021 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r.)
prof. dr hab. Krzysztof Diks (do dnia 24 czerwca 2021 r.)

Prezydium

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
Przewodniczący PKA
dr hab. Maria Próchnicka
Sekretarz PKA
prof. dr hab. Dariusz Dolański
Przewodniczący Zespołu nauk humanistycznych, nauk o rodzinie i nauk teologicznych
dr hab. Janusz Uriasz
Przewodniczący Zespołu nauk inżynieryjno-technicznych
prof. dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek
Przewodnicząca Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu
prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
Przewodnicząca Zespołu nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych
prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
Przewodniczący Zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych
dr hab. inż. Andrzej Urban
Przewodniczący I Zespołu nauk społecznych
dr hab. Wiesław Ciechomski
Przewodniczący II Zespołu nauk społecznych
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
Przewodniczący Zespołu sztuki
prof. dr hab. Hanna Gulińska
Przewodnicząca Zespołu do spraw kształcenia nauczycieli
Kewin Lewicki
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
mgr Beata Opala 
Przedstawiciel organizacji pracodawców

Kadencja 2016 – 2019

Prezydium
prof. dr hab Krzysztof Diks
Przewodniczący PKA
dr hab. Maria Próchnicka
Sekretarz PKA
dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł
Przewodnicząca Zespołu nauk humanistycznych, przedstawiciel organizacji pracodawców
prof. dr hab. Tadeusz Kufel
Przewodniczący Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Przewodniczący Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych
prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński
Przewodniczący Zespołu nauk ścisłych
prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
Przewodniczący Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
dr hab. inż. Janusz Uriasz Przewodniczący Zespołu nauk technicznych
dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek
Przewodnicząca Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
Przewodniczący Zespołu sztuki
prof. dr hab. Hanna Gulińska
Przewodnicząca Zespołu do spraw kształcenia nauczycieli
dr hab. Marek Kowalski
Przedstawiciel organizacji pracodawców
Dominik Leżański
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

 

Przewodnicząca – dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł
(do 01.09.2016 r. – dr hab. Beata Mikołajczyk)

 • dr Clarinda Calma (do dnia 31 sierpnia 2017 r.)
 • dr hab. Marek Cieszkowski (od 09.11.2017 r.)
 • o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 • prof. dr hab. Andrzej Łyda
 • dr hab. Aneta Majkowska
 • dr Lucyna Rotter
 • dr hab. Piotr Sikora prof. 
 • dr hab. Stanisław Uliasz

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Kufel

 • dr hab. Jakub Brdulak
 • dr hab. Wiesław Ciechomski
 • prof. dr hab. Andrzej Cieślik
 • dr hab. Wojciech Downar
 • prof. dr hab. Marek Lisiński
 • prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek

Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

 • dr Adriana Sylwia Bartnik (od 11.12.2018 r.)
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak
 • dr Anna Maria Kola
 • prof. dr hab. Marek Kucia
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr Monika Poboży (do 13.10.2017 r.)
 • dr hab. Radosław Rybkowski
 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (do 30.09.2018 r.)
 • prof. dr hab. Krzysztof Szewior
 • dr hab. Bogumił Szmulik
 • dr hab. inż. Andrzej Urban
 • dr hab. Artur Wołek
 • prof. dr hab. Mariusz Bolesław Zieliński

Przewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński

 • prof. dr hab. Hanna Gulińska
 • dr hab. Marek Kowalski
 • prof. dr hab. Marek Zaionc

Przewodniczący – prof. dr hab. Michał Kozakiewicz

 • dr hab. Anna Bąkiewicz
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk (od 11.02.2016 r.)
 • prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 • dr hab. Krystyna Dwucet
 • prof. dr hab. Anita Franczak
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
 • prof. dr hab. Leszek Nogowski
 • prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
 • prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski
 • dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski

Przewodniczący – dr hab. inż. Janusz Uriasz

 • dr hab. inż. Krystian Czernek
 • dr hab. inż. Jerzy Garus
 • dr hab. inż. Ryszard Golański
 • dr hab. inż. Dorota Kulikowska
 • prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 • prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
 • prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
 • dr hab. inż. Anna Stelmach
 • dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk
 • dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska
 • dr hab. inż. Zygmunt Mazur (do 01.09.2016 r.)

Przewodniczący – dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek

 • prof. dr hab. Milena Dąbrowska (od 11.12.2018 r.)
 • dr Dorota Gazurek (od 15.03.2017 r.)
 • prof. dr hab. Janusz Iskra
 • prof. dr hab. Ireneusz Marek Kowalski (do 30.09.2018 r.)
 • dr hab. Maciej Krawczyk (do 15.02.2017 r.)
 • dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś (do 30.09.2018 r.)
 • prof. dr hab. Piotr Kurnatowski (od 28.02.2017 r.)
 • prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 • prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
 • dr Mariusz Pociecha
 • dr hab. Teresa Pop
 • prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah (do 31.12.2016 r.)
 • prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 • dr hab. Robert Ślusarz

Przewodniczący – prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski

 • prof. dr hab. Teresa Adamowicz Kaszuba
 • prof. dr hab. Andrzej Głowacki
 • dr hab. Monika Jakowczuk
 • prof. dr hab. Janina Rudnicka
 • prof. dr hab. Andrzej Sapija (od 28.02.2017 r.)
 • prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk (od 11.12.2018 r.)
 • dr hab. Piotr Mikucki (do 01.09.2016 r.)

Przewodniczący – prof. dr hab. Hanna Gulińska

 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • dr Anna Maria Kola
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk
 • dr Mariusz Pociecha
 • prof. dr hab. Andrzej Sapija

Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Satuła

 • prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
 • prof. dr hab. Tadeusz Jan Boruta
 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • prof. dr hab. Paweł Artur Chmielnicki
 • dr hab. Joanna Moczydłowska
 • dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • dr hab. Jacek Szczepański
 • dr hab. Jerzy Grzegorz Wójtowicz

Przewodniczący – dr hab. Marek Kowalski

 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • prof. dr hab. Anita Franczak
 • prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 • dr hab. Piotr Sikora

Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Diks

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (do 30.09.2018 r.)
 • dr hab. Maria Próchnicka
 • dr hab. Marek Kowalski
 • mgr Izabela Kwiatkowska-Sujka
 • mgr Marcin Wojtkowiak
 • mgr Grzegorz Kołodziej
 • Grzegorz Kołodziej  – Koordynator ds. współpracy z ekspertami studenckimi,
 • Dominik Postaremczak  – Koordynator ds. współpracy z ekspertami reprezentującymi pracodawców.
 • Paweł Adamiec – Koordynator zespołu ekspertów studenckich z ramienia Parlamentu Studentów RP,
 • Maciej Markowski – Specjalista ds. współpracy międzynarodowej.