Publikacje PKA

obowiązujące dla postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych po 30 września 2018. Datą wszczęcia postępowania w sprawie oceny programowej jest data pisma wysłanego do uczelni przez PKA z prośbą o sporządzenie raportu samooceny.

Sprawozdanie z działalności PKA w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności PKA w 2017 r.

Rok 2017 był drugim rokiem pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji, w którym przeprowadzono oceny programowe na 283 kierunkach studiów, a dodatkowo w 32 przypadkach PKA odstąpiła od oceny lub zawiesiła jej wydanie. Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Prezydium PKA przyznało…
Sprawozdanie z działalności PKA w 2016 r.

Sprawozdanie z działalności PKA w 2016 r.

W dniu 1 stycznia 2016 roku rozpoczęła działalność Polska Komisja Akredytacyjna V kadencji. Do składu Komisji Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał 90 osób, w tym 36 osób, które brały udział w pracach Komisji IV kadencji…
Działalność PKA w latach 2012–2015

Działalność PKA w latach 2012–2015

Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej IV kadencji podporządkowana była powinnościom wynikającym z misji PKA oraz realizacji następujących celów strategicznych, wyznaczonych w Strategii Rozwoju przyjętej na lata 2012–2015 ….
Dobre praktyki zarządzania jakością kształcenia

Dobre praktyki zarządzania jakością kształcenia

Doskonalenie jakości kształcenia w uczelni polega na ciągłym uczeniu się i wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych. Jest to zaawansowany proces tworzenia i stosowania narzędzi, które powinny być właściwie wykorzystywane, aby nie tylko zwiększyć stopień skuteczności samego systemu zarządzania jakością… pozwolić na…
Sprawozdanie z działalności PKA w 2014 r.

Sprawozdanie z działalności PKA w 2014 r.

Oddając w ręce Czytelników sprawozdanie z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2014 należy już na wstępie wskazać, że był to rok wyjątkowej wagi dla działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W minionym roku Komisja ponownie otrzymała od European Association for Quality…
Sprawozdanie z działalności PKA w 2013 r.

Sprawozdanie z działalności PKA w 2013 r.

Przedstawiamy Czytelnikom kolejne sprawozdanie z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rok 2013 był jak każdy z minionych 12 lat funkcjonowania Komisji, okresem bardzo pracowitym dla członków PKA, jej ekspertów i pracowników Biura… Był to rok znacząco inny niż poprzedni. Warto bowiem…
Sprawozdanie z działalności PKA w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności PKA w 2012 r.

Zgodnie z ugruntowaną już tradycją przedstawiamy Państwu kolejny tom sprawozdania poświęconego działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w syntetyczny sposób podsumowującego jej aktywność w 2012 roku, zawierającego informacje, które pozwolą na poznanie zarówno warunków, w jakich przyszło Komisji funkcjonować, jak i efektów…
Sprawozdanie z działalności w latach 2008–2011

Sprawozdanie z działalności w latach 2008–2011

Rok 2011, dziesiąty rok pracy Państwowej, a od 1.10.2011 r. Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ostatni w III kadencji jej działalności, zamknął pewien etap w historii trwających od 1990 r. przemian dokonywanych w obszarze szkolnictwa wyższego, otwierając kolejny, w którym w…
Sprawozdanie z działalności PKA w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności PKA w 2010 r.

Oddajemy w Państwa ręce publikację zawierającą podsumowanie wyników aktywności Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Biura Komisji w kolejnym roku ich intensywnej pracy, wynikającej przede wszystkim z realizacji ustawowych obowiązków Komisji związanych z oceną jakości prowadzonego w uczelniach kształcenia oraz opiniowaniem wniosków…
Sprawozdanie z działalności PKA w 2009 r.

Sprawozdanie z działalności PKA w 2009 r.

Zakończenie kolejnego roku pracy Państwowej Komisji Akredytacyjnej skłania do podsumowania efektów jej działalności w szerszym kontekście realizacji celów określonych strategią Komisji przyjętą na lata 2007–2011…