Okładka sprawozdania z działalności PKA za 2017

Sprawozdanie z działalności PKA w 2017 r.

Rok 2017 był drugim rokiem pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji, w którym przeprowadzono oceny programowe na 283 kierunkach studiów, a dodatkowo w 32 przypadkach PKA odstąpiła od oceny lub zawiesiła jej wydanie. Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Prezydium PKA przyznało…
Pobierz publikację (.pdf)
Wybrane "dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w Polskich szkołach wyższych

Dobre praktyki zarządzania jakością kształcenia

Doskonalenie jakości kształcenia w uczelni polega na ciągłym uczeniu się i wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych. Jest to zaawansowany proces tworzenia i stosowania narzędzi, które powinny być właściwie wykorzystywane, aby nie tylko zwiększyć stopień skuteczności samego systemu zarządzania jakością… pozwolić na…
Pobierz publikację (.pdf)
Sprawozdanie z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2014

Sprawozdanie z działalności PKA w 2014 r.

Oddając w ręce Czytelników sprawozdanie z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2014 należy już na wstępie wskazać, że był to rok wyjątkowej wagi dla działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W minionym roku Komisja ponownie otrzymała od European Association for Quality…
Pobierz publikację (.pdf)
Sprawozdanie z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności PKA w 2013 r.

Przedstawiamy Czytelnikom kolejne sprawozdanie z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rok 2013 był jak każdy z minionych 12 lat funkcjonowania Komisji, okresem bardzo pracowitym dla członków PKA, jej ekspertów i pracowników Biura… Był to rok znacząco inny niż poprzedni. Warto bowiem…
Pobierz publikację (.pdf)
okładka publikacji: Działalność PKA w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności PKA w 2012 r.

Zgodnie z ugruntowaną już tradycją przedstawiamy Państwu kolejny tom sprawozdania poświęconego działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w syntetyczny sposób podsumowującego jej aktywność w 2012 roku, zawierającego informacje, które pozwolą na poznanie zarówno warunków, w jakich przyszło Komisji funkcjonować, jak i efektów…
Pobierz publikację (.pdf)