Procedury

PKA realizuje swoje zadania ustawowe zgodnie z przyjętymi procedurami, które zostały włączone do wewnętrznego systemu zarządzania jakością PKA: