Lista ekspertów – reprezentantów studentów

Polska Komisja Akredytacyjna realizując swoje ustawowe zadania korzysta ze wsparcia zewnętrznych ekspertów. Zgodnie z par. 15 ust 2 Statutu PKA ekspertem może być:

nauczyciel akademicki posiadający uznany dorobek w danej dziedzinie nauki lub sztuki, znaczące doświadczenie dydaktyczne oraz doświadczenie w zakresie akredytacji lub oceny jakości kształcenia, osoba posiadająca pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania szkół wyższych,

student wskazany przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, osoba wskazana przez pracodawców lub reprezentujące ich organizacje, krajowy lub międzynarodowy ekspert do spraw jakości.

Zarówno członkowie Komisji, jak i jej eksperci wykonując swoje obowiązki kierują się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości, a opinie i oceny formułują zgodnie z przyjętymi przez Komisję kryteriami i warunkami przyznawania ocen.

Lista ekspertów – reprezentantów studentów

 • Paweł Adamiec
 • Jakub Bakonyi
 • Bernadetta Bałękowska
 • Jakub Bator
 • Damian Bąbel
 • Tomasz Białobrzewski
 • Maciej Bień
 • Kamil Bonas
 • Michalina Brokos
 • Wojciech Fiksa
 • Elżbieta Gabryel
 • Iwona Gadomska
 • Mateusz Gawroński
 • Magdalena Graca
 • Mateusz Grochowski
 • Jakub Grodecki
 • Jakub Kalinowski
 • Bartosz Kasiński
 • Michał Klimczyk
 • Mateusz Kopaczyński
 • Adrian Korzeniowski
 • Marcelina Kościółek
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Szymon Krawczuk
 • Konrad Krawczyk
 • Agnieszka Kubacka
 • Kamila Kucharyk
 • David Kukułka
 • Robert Kupis
 • Paula Leśniewska
 • Dominik Leżański
 • Patryk Lisiecki
 • Gabriela Maciejewska
 • Bartłomiej Majewski
 • Joanna Maruszczak
 • Bogdan Matyja
 • Natalia Mąka
 • Andżelina Ngo
 • Paulina Okrzymowska
 • Katarzyna Ostrowska
 • Joanna Paździor
 • Mateusz Piechowski
 • Patrycja Piłat
 • Marcin Pioch
 • Maciej Pischka
 • Katarzyna Plona
 • Maria Pożoga
 • Karolina Przygocka
 • Krzysztof Pszczółka
 • Maciej Rewucki
 • Łukasz Rusajczyk
 • Miłosz Rzymyszkiewicz-Fijałka
 • Mateusz Saniewski
 • Patrycja Serafin
 • Wojciech Skordzki
 • Daria Starak
 • Bruno Stieler
 • Damian Strojny
 • Ewelina Szczęsna
 • Tomasz Tokarski
 • Mateusz Torba
 • Magda Wlazło
 • Marta Woźniakowska
 • Krzysztof Wykrętowicz
 • Maria Zagajewska
 • Tomasz Zarębski
 • Sara Zemczak