Lista ekspertów – reprezentantów studentów

Polska Komisja Akredytacyjna realizując swoje ustawowe zadania korzysta ze wsparcia zewnętrznych ekspertów. Zgodnie z par. 15 ust 2 Statutu PKA ekspertem może być:

nauczyciel akademicki posiadający uznany dorobek w danej dziedzinie nauki lub sztuki, znaczące doświadczenie dydaktyczne oraz doświadczenie w zakresie akredytacji lub oceny jakości kształcenia, osoba posiadająca pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania szkół wyższych,

student wskazany przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, osoba wskazana przez pracodawców lub reprezentujące ich organizacje, krajowy lub międzynarodowy ekspert do spraw jakości.

Zarówno członkowie Komisji, jak i jej eksperci wykonując swoje obowiązki kierują się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości, a opinie i oceny formułują zgodnie z przyjętymi przez Komisję kryteriami i warunkami przyznawania ocen.

Lista ekspertów – reprezentantów studentów

 • Adamiec Paweł
 • Andrzejczyk Agata
 • Bakonyi Jakub
 • Bałękowska Bernadetta
 • Banasiak Julia
 • Bator Jakub
 • Białobrzewski Tomasz
 • Bień Maciej
 • Bojarska Katarzyna
 • Bonas Kamil
 • Brokos Michalina
 • Gabryel Elżbieta
 • Gadomska Iwona
 • Gerus Michał
 • Graca Magdalena
 • Grochowski Mateusz
 • Jeleń Monika
 • Kalinowski Jakub
 • Kasiński Bartosz
 • Klimczyk Michał
 • Kopaczyński Mateusz
 • Koperska Weronika
 • Korzeniowski Adrian
 • Kościołek Marcelina
 • Kowalczyk Agnieszka
 • Koziołek Rafał
 • Kożewnikow Maria
 • Krawczuk Szymon
 • Krokos Filip
 • Królikowski Karol
 • Kubacka Agnieszka
 • Kucharyk Kamila
 • Kukułka David
 • Kula Krzysztof
 • Kupis Robert
 • Lebnicki Kamil
 • Leśniewska Paula
 • Leżański Dominik
 • Lisiecki Patryk
 • Łazarski Philip
 • Maciejewska Gabriela
 • Malicki Adam
 • Marek Bogdan
 • Maruszczak Joanna
 • Matyja Bogdan
 • Niemczyk Żaneta
 • Nowicki Michał
 • Okrzymowska Paulina
 • Ostrowska Katarzyna
 • Pepłowska Aleksandra
 • Piechowski Mateusz
 • Pioch Marcin
 • Pischka Maciej
 • Poszwa Małgorzata
 • Pożoga Maria
 • Przygocka Karolina
 • Pszczółka Krzysztof
 • Rewucki Maciej
 • Robak Paweł
 • Rudzińska Anna
 • Saniewski Mateusz
 • Serafin Patrycja
 • Skrodzki Wojciech
 • Stankowska Agata
 • Starak Daria
 • Staruch Ewa
 • Stosiek Aleksandra
 • Strojny Damian
 • Szczęsna Ewelina
 • Tkaczuk Alan
 • Torba Mateusz
 • Witkowska Justyna
 • Woźniakowska Marta
 • Wróblewski Paweł
 • Wundziński Karol
 • Wykrętowicz Krzysztof
 • Zagajewska Maria
 • Zarębski Tomasz
 • Zasiadczyk Kinga
 • Zemczak Sara
 • Zienkiewicz Maria
 • Żmudzki Hubert
 • Żuraw Daria