Lista ekspertów – reprezentantów studentów

Polska Komisja Akredytacyjna realizując swoje ustawowe zadania korzysta ze wsparcia zewnętrznych ekspertów. Zgodnie z par. 15 ust 2 Statutu PKA ekspertem może być:

nauczyciel akademicki posiadający uznany dorobek w danej dziedzinie nauki lub sztuki, znaczące doświadczenie dydaktyczne oraz doświadczenie w zakresie akredytacji lub oceny jakości kształcenia, osoba posiadająca pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania szkół wyższych,

student wskazany przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, osoba wskazana przez pracodawców lub reprezentujące ich organizacje, krajowy lub międzynarodowy ekspert do spraw jakości.

Zarówno członkowie Komisji, jak i jej eksperci wykonując swoje obowiązki kierują się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości, a opinie i oceny formułują zgodnie z przyjętymi przez Komisję kryteriami i warunkami przyznawania ocen.

Lista ekspertów – reprezentantów studentów

 • Paweł Adamiec
 • Jakub Bakonyi
 • Jakub Bator
 • Damian Bąbel
 • Filip Bielec
 • Michalina Brokos
 • Adrianna Czarnecka
 • Dominik Duralski
 • Michał Dzieciuch
 • Wojciech Fiksa
 • Elżbieta Gabryel
 • Mateusz Gawroński
 • Sylwia Giza
 • Anna Górka
 • Jakub Grodecki
 • Olga Janiszewska
 • Angelika Karbowa
 • Bartosz Kasiński
 • Wojciech Kiełbasiński
 • Michał Klimczyk
 • Marcelina Kościółek
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Magdalena Koziara
 • Szymon Krawczuk
 • Konrad Krawczyk
 • David Kukułka
 • Michał Kulbacki
 • Mateusz Kuliński
 • Paula Leśniewska
 • Dominik Leżański
 • Patryk Lisiecki
 • Bartłomiej Majewski
 • Bogdan Marek
 • Bogdan Matyja
 • Natalia Mąka
 • Damian Michalik
 • Paweł Miry
 • Andżelina Ngo
 • Przemysław Ogórek
 • Paulina Okrzymowska
 • Katarzyna Ostrowska
 • Błażej Papiernik
 • Magdalena Pawłowska
 • Joanna Paździor
 • Katarzyna Piątkowska
 • Mateusz Piechowski
 • Patrycja Piłat
 • Maria Pożoga
 • Amadeusz Przezpolewski
 • Krzysztof Pszczółka
 • Maciej Rewucki
 • Łukasz Rusajczyk
 • Roland Rychlik
 • Marcin Smukowski
 • Julia Sobolewska
 • Daria Starak
 • Bruno Stieler
 • Damian Strojny
 • Tomasz Tokarski
 • Mateusz Torba
 • Damian Wietrak
 • Emilia Wilgucka
 • Magda Wlazło
 • Piotr Wodok
 • Tomasz Zarębski
 • Sara Zemczak