Współpraca krajowa

Polska Komisja Akredytacyjna wspiera prace legislacyjne nad projektami aktow prawnych obejmujących system szkolnictwa wyższego poprzez przekazywanie opinii podejmowanych przez Prezydium PKA, a także udział swoich przedstawicieli w pracach sejmowych komisji i podkomisji. Władze PKA uczestniczą także w cyklicznych spotkaniach z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poświęconym dyskusjom nad aktualnie stosowanymi rozwiązaniami i pożądanymi kierunkami zmian.

Polska Komisja Akredytacyjna współpracuje ponadto m. in. z

a także organizuje spotkania z przedstawicielami uczelni i organizacji pracodawców. PKA uczestniczy również w licznych konferencjach naukowych.