Współpraca międzynarodowa

Polska Komisja Akredytacyjna uczestniczy w międzynarodowych inicjatywach obejmujących obszar szkolnictwa wyższego.

2018 r.
Odnowienie statusu pełnego członka ENQA oraz wpisu do rejestru agencji akredytacyjnych EQAR
2013 r.
Odnowienie statusu pełnego członka ENQA oraz wpisu do rejestru agencji akredytacyjnych EQAR
2009 r.
Uzyskanie statusu pełnego członka European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
2008 r.
Wpisanie PKA do European Quality Assurance Register (EQAR)
2006 r.
Uczestnictwo w pracach European Consortium for Accreditation (ECA), a także Central and East European Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA), International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)

Ponadto PKA jest stroną szeregu umów:

a) o wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych – z NVAO (Holandia) i ÖAR (Austria);

b) o współpracy – z ANQA (Armenia), SKVC (Litwa), NEAA (Bułgaria), ACSR (Słowacja) i AQAS (Niemcy).

Przedstawiciele PKA uczestniczą też w licznych konferencjach i seminariach międzynarodowych.

 • dr hab. Peter Adamisin – obszar nauk społecznych, (ekonomia)
 • prof. dr hab. Beata Balogova – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (socjologia)
 • dr Second Bwanakare – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • dr hab. Aleksandra Chapčáková – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (socjologia)
 • prof. dr hab. Remigijus Daubaras – obszar nauk przyrodniczych (biologia)
 • Dr. Ing. Marie Gabryšová – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • prof. dr hab. Karol Görner – obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 • prof. Bogusław Grużewski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia)
 • prof. Tomas Kačerauskas – obszar nauk społecznych
 • dr hab. Kamil Kardis – obszar nauk humanistycznych (religioznawstwo) obszar nauk społecznych (socjologia)
 • dr hab. Maria Kardis – obszar nauk humanistycznych (religioznawstwo)
 • prof. dr hab. Peter Konya – obszar nauk humanistycznych (historia)
 • dr Halina Kotikovă – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia, turystyka i rekreacja)
 • prof. Ivan Leban – obszar nauk ścisłych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki chemiczne)
 • dr hab. Irena Medňanskă – obszar sztuki, dziedzina sztuk muzycznych (instrumentalistyka)
 • prof. dr. Ramune Marcinkeviciute – obszar sztuki
 • dr hab. Marek Michalski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • prof. Grzegorz Monastyrski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • prof. Anna-Maria Papini – obszar nauk ścisłych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki chemiczne)
 • dr Jana Raclavskă – obszar nauk humanistycznych (polonistyka)
 • prof. Miroslav Sasek – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia)
 • prof. Tadeusz Siwek – obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk o ziemi (geografia)
 • dr Beate Stortkuhl – obszar nauk humanistycznych
 • dr Olgierd Swiatkiewicz – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu)
 • dr inż. Grzegorz Szewczyk – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • dr Józef Szymeczek – obszar nauk humanistycznych (historia, religioznawstwo)
 • dr Jolanta Urbanowič – obszar nauk społecznych/dziedzina nauk prawnych/nauki o administracji
 • prof. Ladislav Varkoly – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • dr hab. inż. Michal Zábovský – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • prof. Aleś Zaricky – obszar nauk humanistycznych
 • dr Grzegorz Zgraja – obszar sztuki
 • prof. dr hab. Jan Zielonka – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych